Kjære Gulset og kjære alle lesere.

Vi er så heldige, i Skiens største bydel, å kunne ha to barneskoler innen samme ungdomsskolekrets. Jeg husker så godt den dagen vi søkte barna våre inn på Stigeråsen skole.

Vi kunne valgt Kollmyr.

Vi kom flyttende fra en annen kommune. Bodde i grenseland Stigeråsen- Kollmyr.

Mange av mine kjente sa: «Dere må søke Kollmyr.»

Jeg, personlig, fikk en telefon fra daværende rektor på Stigeråsen, Anne Apneseth, som ønsket oss hjertelig velkomne. Og jeg takket bastant JA.

– Kortest vei for ungene.

Og kjente allerede da at jeg ville heie skolen fram.

Vi føler fremdeles det.

Og ikke bare det. Jeg har to barn som har lært masse. Jeg har to barn som har lært integrering. Som forstår hvorfor vi må være inkluderende mennesker!

Vi er ikke fattige, vi er rike på historier og menneskesyn!

– En myte har det visst blitt, at vi er fattigere – men tro meg: Det er vi ikke.

Da må sosialdemografien granskes nok en gang. Fordi vi er like « rike» på hver vår side av Gulset krets. Og hvis noen er uenige, bør de likevel tie.

Det er ikke rart det er krig i verden.

Vi er stolte av å rope ut:

«Jeg er elev og foresatt på Stigeråsen skole!».

Ekstra gøy er det med resultatene på de nasjonale prøvene.

Det er ikke lett å komme i mål hos regjeringen. Men Stigeråsen har klart nettopp det! Til tross for tospråklighet og minoritetsbakgrunner!

Tenk det, Gulset!

– Det er i seg selv verdt gullmedalje.

Som nevnt over, ord kan nesten ikke beskrive hvilken innsats, kompetanse og glød de ansatte på Stigeråsen har. – Jeg vil takke dem alle sammen.

– Tusen takk for at dere veileder barna mine.

– Tusen takk for at dere forebygger fordommer blant barn og unge.

– Tusen takk for at dere inkluderer voksne.

– Og tusen takk for at dere forbereder barna våre på det virkelige liv- som er, riktig nok, mangfoldig.

Så må vel budskapet være til de etniske norske som søker skolebytte til Kollmyr:

– Ha innsikt i de verdiene våre barn har. Og ikke la våre egne fordommer og meninger forme neste generasjon.

Barn er tilpasningsdyktige (mer enn oss) og vil, uansett skole, få nye venner og få utvikle sitt eget potensial. Vi må stole på skolen. Framsnakke den og være trofast. Barn er og forblir barn. Vi må ta vare på dem alle.

Uansett om mor er hjemme og far er arbeidsledig.

Uansett om mor er lege og far jobber i kommunen. Barna kan ikke velge oss.

Vi må aldri skape et skille. Fordi vi er mennesker. Vi er like. Og vi bor vegg i vegg.

Barna trenger de gode voksne til å finne den beste avgjørelsen. Barna er vår framtid. De er likestilt med hverandre. – De skal til og med ta vare på oss voksne, når tiden er inne for det. Heia Gulset!

Og heia hjertebarnet Stigeråsen barneskole.

Dere er en god skole, både på papiret til Skien kommune og i våre foreldre- og barnehjerter. Måtte vi alle få leke fredelig og ha et varmt hjerte for hverandre. Alltid, uansett foresattes situasjon og formeninger. Vi er alle i samme båt. Og måtte verden bli rettferdig. Det fortjener barna våre. Det fortjener Stigeråsen.

Kommunen bør gjøre som i «gamle dager»- å skrive barna inn der de «hører til.» Kortest skolevei. Vi må opprettholde skolestrukturen, jobbene og lage en balansert kultur på Gulset. Det blir særlig viktig nå som Gulset ellers er i en positiv utvikling.

Det er de voksne som søker om fritt skolevalg. Allerede før skolestart. – Jeg håper de ser hvilke ringvirkninger de lager.

Dette er segregering.

De fleste er imot ordet. La oss fortsette med det.

I en tøff tid, verden har blitt røff, må vi stå sammen og tenke fornuftig.

Om ikke foresatte tar grep, så må kommunen gjøre det. Begge skolene trenger barna våre. Bydelen Gulset trenger ikke noe mer skjevfordeling.

Vi skal være den varme bydelen og være svært stolte av det.