- Vi er så presset økonomisk at selv lyset i enden av tunellen har blitt slukket

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

4400 ansatte i Kriminalomsorgen demonstrerte mandag over hele landet ved å legge ned arbeidet. Dette på bakgrunn av forslaget til statsbudsjettet hvor 7 anstalter, med til sammen 290 soningsplasser og 165 ansatte, foreslåes nedlagt.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I tillegg til markeringen på dagtid ble det tent varder over hele fengsels Norge. Fra gammelt av varslet man fare ved å tenne en varde, og nå tenner de fleste anstalter i Norge hver sin varde i et kollektivt varslingsrop. Vi er så presset økonomisk at selv lyset i enden av tunellen har blitt slukket, som ledd i et sparetiltak. Jeg er veldig glad for at Norsk fengsel og friomsorgsforbund(NFF) også støtter aksjonen KY startet.

For både ansatte og innsatte i avdeling Kleivgrend betyr vardebrenningen ekstra mye. De har kjempet en lang kamp for å bevare avdelingen. Vi har lagt ned utallige timer på telefoner, møter og mailer til alt som kan krype og gå av politikere. Vi har blitt møtt med respekt og forståelse hos alle vi har hatt møter med på Stortinget, både posisjonspartier og opposisjonspartier. Vi har fått tilbakemeldinger fra alle partier at vi er en avdeling som er unik, billig og leverer usedvanlig gode resultater faglig. Derfor var budsjettforslaget som ble lagt fram et slag under beltestedet!

Statssekretær i Justis og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen, uttaler at han og Regjeringen ikke kan drive fengsler som distriktspolitiske tiltak. Jeg undrer meg om de har sett på små kostnadseffektive anstalter i et samfunnsøkonomisk perspektiv? Alle faginstanser er enige om at tett oppfølging, og små forhold gir gode prognoser for rehabilitering. Og en rehabilitert kriminell blir jo en inntektskilde for staten i stedet for en utgiftspost. I et møte med konstituert direktør i KDI, Jan Erik Sandlie, ble det opplyst at nedleggelsene som er varslet dreier seg om enkel matematikk. Kriminalomsorgens budsjetter har blitt kuttet med 280 millioner siden 2014! Dette betyr kort og godt at det ikke er penger nok til å drifte alle fengslene. Johansen påstår også at det ikke er behov for så mange fengselsplasser i og med at soningskøen er avviklet.

Ansatte i Kriminalomsorgen undrer seg over at det ikke er sett nærmere på sammenhengen mellom nærpolitireformen til Politiet, og den stadig økende henleggelsesraten, og nedgangen i mottatte dommer i Kriminalomsorgen. Justissektoren er en sammensatt kjede. Ansatte i Kriminalomsorgen mener at soningskøen finnes enda, den er bare flyttet fra Kriminalomsorgen til påtale og Domstolene.

I tillegg er det uttalt over tid, også politisk, at en dekningsgrad på 90% er riktig for Kriminalomsorgen. Det er der vi er i dag. Hvordan kan vi da si at det er for mange ledige plasser? Fjernes de tidligere omtalte plasser, så er vi tilbake på en dekningsgrad på over 100%.

Kriminalomsorgen undrer seg over at Regjeringen med sitt Statsbudsjett nedgraderer deres mulighet til å gjøre den jobben de har fått en politisk bestilling på å gjennomføre. Dersom denne utvikling fortsetter, så klarer vi ikke å gjennomføre den jobben vi er satt til å gjøre. Da vil vi ikke produsere gode naboer lenger, sier Smerud. Da produserer vi kun en ting: soningsdøgn. Er det den veien Regjeringen ønsker at vi skal gå?

Artikkeltags