Risikerer strenge straffer

Statsadvokatene Bård Thorsen og Marianne Djupesland mener det er en logisk sammenheng mellom den historisk grove korrupsjonssaken og deres påstander om historisk strenge straffer.

Statsadvokatene Bård Thorsen og Marianne Djupesland mener det er en logisk sammenheng mellom den historisk grove korrupsjonssaken og deres påstander om historisk strenge straffer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Tirsdag faller dommen i norsk rettshistories groveste korrupsjonssak. Fire tidligere topper i Yara-konsernet kan få historisk strenge straffer.

DEL

Dommen i Yara-saken blir avsagt over et halvt år etter at Oslo tingrett startet behandlingen av den. Etter det NTB erfarer, teller domspapirene rundt 90 sider, hvor tre måneder med detaljert og teknisk bevisførsel blir drøftet.

Saken er gjentatte ganger omtalt som norgeshistoriens verste korrupsjonssak av aktor, statsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

Saken startet allerede 5. januar i vinter og ble tatt opp til doms 23. mars. Et kjernespørsmål for dommerne ligger i pengeoverføringene på rundt 2,5 millioner dollar i India og Libya. Var de lovlige konsulenthonorarer eller ulovlige betalinger for det loven kaller «utilbørlig fordel»?

Konsernsjefen tiltalt

Tidligere konsernsjef Thorleif Enger, tidligere konserndirektør Tor Holba, daværende direktør for Yaras vekststrategi samt Daniel Clauw og tidligere juridisk direktør Ken Wallace nekter alle straffskyld. Men Økokrim mener å ha bevist at de fire toppene var sammen om å utbetale bestikkelser og avtale ulovlige overføringer i forbindelse med gjødselgiganten Yaras framstøt i India og Libya på starten av 2000-tallet.

Framgangsmåten var en rød tråd gjennom aktoratets to dager lange prosedyre, og den er slående lik i Libya og India: Wallace og Clauw knytter kontakt med sønnene til menn som har framstående posisjoner i myndighetsapparatet, så vel som i selskapene nordmennene ønsket å samarbeide med. Deretter blir det inngått både muntlige og skriftlige avtaler om overføring av store millionbeløp som honorarer for rådgivningstjenester.

Sju år strengeste straff

Konklusjonen kan bli, som statsadvokat Marianne Djupesland argumenterte for i sin prosedyre: historisk strenge straffer i en historisk alvorlig sak.

Djupesland listet opp en rekke straffeskjerpende omstendigheter – det er snakk om svært store beløp, mottakerne er høytstående, offentlige tjenestemenn, og de tiltalte har vært meget grundige i skjule transaksjonene. Hun så ingen formildende omstendigheter i saken og konkluderte sin prosedyre med følgende påstander:

* Thorleif Enger, seks års fengsel.

* Kendrick Wallace, sju års fengsel.

* Daniel Clauw, seks års fengsel.

* Tor Holba, tre års fengsel.

Dommen blir ikke avsagt i rettsmøtet, da de fire tiltalte befinner seg i fire forskjellige land – Norge (Holba), Spania (Enger), Frankrike (Clauw) og USA (Wallace).

Artikkeltags