"These guidelines will secure payment of three months of salary during any required reduction in manning, sick leave and special leave due to the COVID 19 crisis for all employees. And it will also cover contractors that are working full-time in our daily operations and are essential to keeping our business running."

Dette er noe av innholdet i informasjonen som Yara har sendt ut og som også ligger på deres hjemmesider. For mens norske arbeidere er sikret sykelønn eller permitteringspenger, så er reglene helt annerledes i andre deler av verden.

«Disse retningslinjene vil sikre lønn i tre måneder hvis det blir nedbemanning, sykefravær eller fravær knyttet til covid19 for alle ansatte», står det i meldingen. Som også gjelder innleide som arbeider hundre prosent for selskapet.

Handler også om sikkerhet

«For me, this has to do with health and security and also our obligation as a responsible employer and participant in society. We cannot risk having people going to work while they are sick, because of no salary while on sick leave. We also cannot have contractors without any form of safety net. We must play our part in limiting the damages this pandemic can cause in vulnerable communities», skriver Holsether videre.

«For meg, dette har å gjøre med helse og sikkerhet og også vårt ansvar som ansvarlig arbeidsgiver og deltaker i samfunnet. Vi kan ikke risikere at folk går på jobb når de er syke, på grunn av manglende sykepenger. Vi kan heller ikke ha innleide uten noen form for sikkerhetsnett», heter det i meldingen.

Begrense skadene

TA har vært i kontakt med Yara og har fått denne kommentaren fra Josiane Kremer, som er direktør for ekstern kommunikasjon i Yara International.

«Tidligere i april besluttet Yara at selskapet vil sikre betalt sykemelding og garantere full lønn i tre måneder ved midlertidig permittering. Yara har som arbeidsgiver og samfunnsaktør et ansvar og en plikt til å bidra til å begrense skadene denne pandemien påfører samfunnet. Vi vil beskytte våre ansatte mot uforutsette fall i lønnsinntekter.»

– Klokt av Yara

– Ved å lage et slikt system, der man sikrer at de ansatte kan være hjemme hvis de blir syke. Det virker for meg som en klok måte å håndtere dette på, sier næringspolitisk talsmann for Ap på Stortinget, Terje Aasland.

– For meg høres det ut som Yara er redde for at ansatte skal gå på jobb syke. De fleste steder har man ikke det sikkerhetsnettet når man blir syk som i Norge. Den ordningen Yara nå lager, er en god ordning, som sikrer de ansatte og som sikrer konsernet, sier Aasland.

– Jeg tror vel ikke at jeg har hørt om bedrifter som har gjort dette før, sier han.