Yara bevilges 283,25 millioner norske kroner i støtte fra Enova for å utvikle et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av grønn ammoniakk. Dermed iverksettes første skritt på veien til full avkarbonisering av ammoniakkanlegget på Herøya i Porsgrunn.

Yaras gjødselfabrikk på Herøya er et av Norges aller største utslippspunkt utenom olje- og gassektoren med 800.000 tonn CO₂-utslipp årlig. En avgjørende innsatsfaktor i gjødselproduksjonen er hydrogen, som omdannes til ammoniakk. I dag produseres dette ved hjelp av flytende petroleumsgass. Ved å produsere hydrogen basert på fornybar energi vil Yara framstille utslippsfri ammoniakk.

Unik mulighet

– Norge har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, men tidsvinduet varer ikke evig. Derfor er denne beslutningen så viktig, og vil kunne bidra til å sette fart på et nytt, norsk industrieventyr. Grønn ammoniakk er en allsidig, klimavennlig innsatsfaktor og energibærer av hydrogen. Utslippsfri ammoniakk er nøkkelen til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og langdistanse sjøtransport, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i en pressemelding.

Setter grønn ammoniakk på verdenskartet

«Yaras konsernstyre har fattet investeringsbeslutning for det 24 MW store demonstrasjonsanlegget hvor teknologien skal demonstreres og kvalitetssikres. Dette blir et av de største prosjektene i verden for produksjon av grønn ammoniakk.

– Yara vil være en av de første aktørene som gjennomfører et prosjekt for grønn produksjon av mineralgjødsel i en slik skala i nyere tid. Dette prosjektet vil bidra til å redusere barrierer for andre gjennom kunnskapsspredning og modning av teknologi, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

Fornybar energi vil erstatte fossilt brensel og med dette redusere CO₂-utslippene med ca. 41.000 tonn per år. Demonstrasjonsanlegget vil produsere nok hydrogen til å lage 20.500 tonn ammoniakk per år, som vil tilsvare mellom 60.000-80.000 tonn grønn fossilfri mineralgjødsel», heter et videre i pressemeldingen.

Skal kutte 30 prosent innen 2030

"- Demonstrasjonsprosjektet tar sikte på å levere de første grønne ammoniakkproduktene i markedet allerede i midten av 2023, både som fossilfri gjødsel og som drivstoff for skip. Nå går vi fra ord til handling, investeringsbeslutningen er tatt og prosjektet begynner, sier Magnus Ankarstrand, direktør for Yara Clean Ammonia.

Holsether understreker at dette er et viktig steg for at Yara skal levere på sine planer om å kutte egne CO₂-utslipp.

– Yara har allerede kuttet egne utslipp med om lag 45 % siden 2005 og skal kutte egne utslipp og utslipp fra kraftproduksjon med ytterligere 30 prosent innen 2030. Vi er veldig fornøyde med at myndighetene støtter satsingen gjennom nødvendige tillatelser og støtte fra Enova, sier Holsether.

Støtten fra Enova er gitt med forbehold om godkjenning av ESA.»