Klokken 10.25 meldte politiet at et vogntog sperret begge kjørefelt på FV45 ved Skafsåvegen ved Skafsåberget i Dalen.

Klokken 12.07 er veien åpen igjen.

- Vogntoget har ikke tilstrekkelig gode dekk. Ilagt et bruksforbud fra politiet inntil feilen er utbedret, skriver politiet på Twitter.