Personalia

Kristina Gjestland og Dan Atle Solheim har fått barn
Kristina Gjestland og Dan Atle Solheim
Ellen Marie Folkestad Bråtebekken og Ståle Rønningen Bråtebekken har fått barn
Ellen Marie Folkestad Bråtebekken og Ståle Rønningen Bråtebekken
Linda Barth Skau og Jon Høgli Skau har fått barn
Linda Barth Skau og Jon Høgli Skau
Carina Hamsdokka og Rune Borg har fått barn
Carina Hamsdokka og Rune Borg
Silje Solli Berg og Stian Berg har fått barn
Silje Solli Berg og Stian Berg
Mari Leiulfsrud og Thobias Nilsen har fått barn
Mari Leiulfsrud og Thobias Nilsen
Thomas Bråthen og Kathrine Svendby Fredriksen har fått barn
Thomas Bråthen og Kathrine Svendby Fredriksen
Lene simensen og Stian tveten har fått barn
Lene simensen og Stian tveten
Cecilie B. Kvello-Aune og Ahmed Chaer har fått barn
Cecilie B. Kvello-Aune og Ahmed Chaer
Sindre Aker Grimsrud og Ingrid Heimdal har fått barn
Sindre Aker Grimsrud og Ingrid Heimdal
Ingrid og John Gunnar Staver har fått barn
Ingrid og John Gunnar Staver
Renate Stenstrøm og Cato Tellefsen har fått barn
Renate Stenstrøm og Cato Tellefsen