Minneord over Henning Ødegaarden

Henning Ødegaarden ble født 20. april 1948 og døde 14. okt. 2018. Han ble således bare 70 år gammel. Med Hennings altfor tidlige bortgang har Brevik Rotary Klubb mistet et medlem med meget lang fartstid i klubben og med uvanlig stor innsatsvilje og deltagelse i klubbens humanitære arbeid i Litauen. Ja, vi kan vel si at det var Henning som fikk klubben engasjert i hjelpearbeid til det frie Litauen etter at sovjetrusserne trakk seg ut av landet i 1992. Henning drev et av landets eldste rutebilselskap; en familiebedrift som etterhvert er blitt nedlagt. Men takket være Hennings kjennskap til rutebilbransjen her til lands så resulterte det i at han selv fraktet eller fikk fraktet over 100 rutebusser til byen Pasvalys i landet. Bussene var alltid fylte til bredden av klær, sportsartikler, andre fornødenheter og gaver når de satte kursen østover. Både innen Brevik Rotary og hjelpeorganisasjonen "Venner av Pasvalys" var Henning pådriver og et aktivt medlem. I sistnevnte organisasjon var han formann i ca. 15 år. Henning ble av vår klubb tildelt "Paul Harris Medaljen" som er Rotaryforeningens høyeste orden for utført ekstra stort humanitært arbeid. Han ble også utnevnt til æresborger av Pasvalys. Det ble lest et rekviem for ham i en kirke i byen søndag 21. oktober. Ved sin bortgang var Henning allerede i gang med et nytt bistandsprosjekt. Et prosjekt som klubben selvsagt vil videreføre - og om mulig knytte opp mot hans navn. Vi kan ikke komme inn på alt det arbeid Henning nedla for Litauen - til det er listen for lang. At Henning var syk i de senere år visste vi alle. Fra å være et aktivt, engasjert medlem og frem til sin bortgang gikk det kun få måneder. Det gikk så altfor hurtig da slutten nærmet seg. Vi vil på denne måte hedre og takke Henning for stor og selvoppofrende innsats. For Brevik Rotary Klubb Nils Johan Tufte President.

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Robin Orre Svennungsen
Minneord over Robin Orre Svennungsen
Minneord over Henning Ødegaarden
Minneord over Henning Ødegaarden
Minneord over Petter Eggerud
Minneord over Petter Eggerud
Minneord over Wenche Kise
Minneord over Wenche Kise
Minneord over Lars Inge Glittum
Minneord over Lars Inge Glittum
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Knut Svein Tubaas
Minneord over Knut Svein Tubaas
Minneord over Karl Johan Breivik
Minneord over Karl Johan Breivik
Minneord over Gunnhild Øverland
Minneord over Gunnhild Øverland
Minneord over Randi Lekman Holm
Minneord over Randi Lekman Holm
Minneord over Johan Trondsen, fhv Lensmann og Ordfører i Nissedal
Minneord over Johan Trondsen, fhv Lensmann og Ordfører i Nissedal