Minneord over Benedikte Follegg Hol

Minneord om Benedikte Follegg Hol Benedikte Follegg Hol døde søndag 23. september etter å ha kjempet med kreft i litt over ett år. Hun var trombonist, og et sentralt medlem av Scheen Jazzorkester fra orkesterets spede begynnelse. Bendikte var en flott trombonist, en man kunne gi de mest utfordrende stemmer til, og få dem spilt med stor autoritet og skjønnhet. Trombonegruppa i Scheen Jazzorkester er på mange måter bandets kjerne, og midt i denne kjernen var Benedikte med sin stolte, djerve framtoning. I tillegg til sin store musikalitet hadde hun et ukuelig pågangsmot. Hun dro på Jazzorkester-turné med mann og baby på tre måneder. Musikken betydde så uendelig mye for henne, hun kunne ikke være borte fra den. Etter at hun ble syk, har hun ikke kunnet være med på øvelser og jobber, men heiet på oss fra sidelinjen. Hun hadde håp om å komme tilbake og spille med oss igjen, men kreftene strakk ikke til. Hun er med på fire CD-innspillinger med Jazzorkesteret, hvor hun setter sitt preg på bandet både i ensemblespill og som solist. Siste gang jeg traff henne, var på en konsert etter et seminar med Skiens skolemusikk, der hun hørte på sin eldste datter Milla, som er aspirant - på trombone. Vi sitter igjen med en stor sorg og et stort tomrom, og tankene går til familien hennes. Fred over Benediktes minne. for Scheen Jazzorkester Rune Klakegg

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Robin Orre Svennungsen
Minneord over Robin Orre Svennungsen
Minneord over Henning Ødegaarden
Minneord over Henning Ødegaarden
Minneord over Petter Eggerud
Minneord over Petter Eggerud
Minneord over Wenche Kise
Minneord over Wenche Kise
Minneord over Lars Inge Glittum
Minneord over Lars Inge Glittum
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Knut Svein Tubaas
Minneord over Knut Svein Tubaas
Minneord over Karl Johan Breivik
Minneord over Karl Johan Breivik
Minneord over Gunnhild Øverland
Minneord over Gunnhild Øverland
Minneord over Randi Lekman Holm
Minneord over Randi Lekman Holm
Minneord over Johan Trondsen, fhv Lensmann og Ordfører i Nissedal
Minneord over Johan Trondsen, fhv Lensmann og Ordfører i Nissedal