Minneord over Johan Trondsen, fhv Lensmann og Ordfører i Nissedal

Johan Trondsen, Treungen, døde 4. mars 2018, vel 95 år gammel. Johan overtok som lensmann etter sin far i 1945, bare 23 år gammel, en stilling han hadde sammenhengende i 45 år, frem til oppnådd pensjonsalder. I mange år var han med i styret for Norges Lensmannslag, den siste tiden som nestleder. Han var ordfører i hjembygda Nissedal i hele fire perioder. Han hadde også sete i Telemark fylkesting i 16 år, de siste årene som Fylkesvaraordfører. Trondsen var også vararepresentant til Stortinget på tidlig 60-tall, og møtte der en kort periode. Johan Trondsen har vært bosatt i Treungen hele sitt liv, og kjente en sterk lojalitet og tilhørighet til bygda. Han hadde en dypt forankret Kristus-tro, og var på den bakgrunn sterkt engasjert i kirke- og kristenliv, blant annet som formann i Treungen sokneråd i en periode. Trondsen-huset var preget av stor gjestfrihet overfor alle i bygda, ikke minst i de mange årene hvor Lensmannskontoret var lokalisert hjemme i privatboligen. Johan hadde en praktfull, klokkeklar stemme, både for tale og sang. Han var svært musikalsk, og deltok både i Treungen mannskor og i Nissedalskoret. Som folketaler var han eminent, med et usedvanlig talent, både språklig og innholdsmessig, ikke minst når han snakket uten manuskript. Trondsen snakket uforfalsket Vest-Telemark-dialekt og skrev et feilfritt nynorsk. Han var svært kunnskapsrik, og brukte sin kompetanse til beste for de mennesker han var satt til å betjene, og det samfunnet han var en del av. Johan giftet seg med Magnhild (Liti) Fjærtoft i Stavanger Domkirke i 1962, og de ble velsignet med 4 barn, svigerbarn og 6 barnebarn. Han var meget stolt av sin familie og sine etterkommere, og det med god grunn! Vi minnes han som den hedersmannen og samfunnsbyggeren han var, en stor personlighet, et varmt medmenneske. Full av humor, og samtidig stor kjærlighet. For sitt virke ble han i 1990 hedret med Kongens fortjenstmedalje, og i 1984 med hederstegnet fra Norske kommuners sentralforbund.

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Robin Orre Svennungsen
Minneord over Robin Orre Svennungsen
Minneord over Henning Ødegaarden
Minneord over Henning Ødegaarden
Minneord over Petter Eggerud
Minneord over Petter Eggerud
Minneord over Wenche Kise
Minneord over Wenche Kise
Minneord over Lars Inge Glittum
Minneord over Lars Inge Glittum
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Benedikte Follegg Hol
Minneord over Knut Svein Tubaas
Minneord over Knut Svein Tubaas
Minneord over Karl Johan Breivik
Minneord over Karl Johan Breivik
Minneord over Gunnhild Øverland
Minneord over Gunnhild Øverland
Minneord over Randi Lekman Holm
Minneord over Randi Lekman Holm
Minneord over Johan Trondsen, fhv Lensmann og Ordfører i Nissedal
Minneord over Johan Trondsen, fhv Lensmann og Ordfører i Nissedal