Kirsten Elisabeth Lunde og Inger Lise Lorange Lunde ble 6660 år 13. juni 2017

Den ene fyller 66, den andre 60, på tirsdag 13. juni. Det jubileres hele denne helgen i Sverresgt. 13, Skien!

    DEL
{{score.total_count}}
Daniel Lauritzen er 24 år
Daniel Lauritzen er 24 år
Sebastian Verpe Slåtta er 2 år
Sebastian Verpe Slåtta er 2 år
Marielle Auen-Rue er 2 år
Marielle Auen-Rue er 2 år
Annette Rød Jacobsen er 50 år
Annette Rød Jacobsen er 50 år
Ludvig Lindgren Wik er 1 år
Ludvig Lindgren Wik er 1 år
Ludvig Lindgren Wik er 1 år
Ludvig Lindgren Wik er 1 år
Emma S. Knutsen er 4 år
Emma S. Knutsen er 4 år
Geir Siljan er 50 år
Geir Siljan er 50 år
Adam Ellefsen er 8 år
Adam Ellefsen er 8 år
Nathalie Skilbred Thomassen er 6 år
Nathalie Skilbred Thomassen er 6 år
Luchas Buer Bakken er 7 år
Luchas Buer Bakken er 7 år
Thomas Fagerholt Lunde er 3 år
Thomas Fagerholt Lunde er 3 år