Turi Obrestad og Eldar Pettersen fikk barn 20. desember 2016

Stolte foreldre og søsken, Leo og Maria, ønsker lillebror Aksel velkommen til verden.