Skien KFUK-KFUM

Tirsdag 12. februar kl.19:00
KFUM/KFUK-huset, Holbergsgate 3, Skien
kart
Har møte i Ungdomshuset, ved kirken, kl. 19.00. Emnet som pastor i Porsgrunn frikirke, Nora Gimse, har valgt er: «Hverdagstro i dagens Kina». Frikirkens sangkor fra Porsgrunn. Kveldstanker. Enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen!