Opprettelse av NOF Telemark Grenland lokallag

Onsdag 13. februar kl.18:00-20:00
Gjerpen IF klubbhus, Grinivegen 11, Skien
kart
Invitasjon til opprettelsesmøte for NOF Grenland lokallag Kjære fuglevenn, Vi inviterer herved til opprettelsesmøte for NOF Grenland lokallag. Møtet avholdes fra kl. 18:00-20:00 på Gjerpenhuset (klubbhuset til Gjerpen I.L.),Grinivegen11, Skien. Det vil blant annet bli servert kaffe og kaker. Dagsorden: Leder for NOF Telemark innleder møtet. 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av protokollunderskrivere 4. Godkjenning av opprettelsesmøteinnkalling og dagsorden 5. Godkjenning av vedtekter for NOF Grenland lokallag 6. Innkomne forslag 7. Valg Hjertelig velkommen! Vennlig hilsen, Interimsstyret, NOF Grenland lokallag.