Gudstjeneste i Gjerpemn misjonskirke

Søndag 13. januar kl.11:00
Gjerpen Misjonskirke
kart
Pastor Trygve Wikstøl taler denne søndagen. Gjerpen gospel kor blir med og synger for oss. Barne-kirken har samling i underetasjen. Det blir bønnevandring og lystenning. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Velkommen!