Utstillingsåpning Arne Stømne - 100 år

Lørdag 8. desember kl.14:00-15:30
Ibsenhuset, Skiens kunstforening
kart
Arne Stømne vokste opp i Grimstad men bosatte seg tidlig i Skien hvor han ble en betydelig person innenfor kunstlivet. Stømne malte i en abstrakt uttrykksform og hadde en utpreget sans for stofflighet og koloristiske virkemidler. Ofte var det en stemningsbetont virkelighetsopplevelse som lå til grunn for hans kunst. I 2018 ville Stømne vært 100 år og Skiens kunstforenig ønsker å hedre Stømnes kunstnerskap og markere jubileet med en minneutstilling. Velkommen!