Verdiseminar 2018, "Frå barnetru til døletru ".

Onsdag 24. oktober kl.18:00
Vinje kyrkje
kart
Eit glytt inn i Aasmund O. Vinjes liv og livssyn. Hans Erik Raustøl: "Den som av Gud fekk sitt adelsbrev" - om spor av religiøsitet i Vinjes tekster Ragnar Torbergsen. Fritenkar & pilegrim Anne Romtveit; Aasmund. O Vinje. Logen som enno brenn Elles vil Robetas Lamsodis legge musikk over denne kveldsbeita i Vinje kyrkje og soknerådet i Vinje og Nesland stiller opp med noko å bite i. Og det vert ikkje Verdiseminar utan at Vinjeordføraren opner det, og det gjer Jon Rikard Kleven også i år. Arrangør; Diakonatet i Vest- Telemark i samarbeid med Vinje kommune, Folkeakademiet og Vinjesenteret