Kvinneforum

Onsdag 12. september kl.19:00
Frelsesarmeen i Langesund
Langesund, BambleÅpne kart
kart
Onsdag kl.19 på Frelsesarmeen i Langesund. Vi får besøk av oberstltn. Brit Knedal. Tema: "Å være underveis." Kveldstanker og servering av kaffe og noe attåt. Kvinneforum - fellesskap og refleksjon om liv, hverdag og tro!