Annonsørinnhold i samarbeid med Telemark Treindustri AS

Hva er dette?

 
 

Vi tar treindustrien til nye høyder

Siden 2002 har Telemark Treindustri AS bygd takstoler og veggelementer som gjør prosessen på byggeplassen både enklere og mer økonomisk. Her er det tradisjon og kvalitet som står i fokus. Grunnarbeidet og taket må andre ta seg av, men resten av huset - det får du ferdig levert.

Annonsørinnhold i samarbeid med Telemark Treindustri AS

Telemark Treindustri AS

I verkstedet på Sundsmoen er det hektisk aktivitet. Duften av sagflis sniker seg inn i nesen og maskinene jobber for fullt. Treverket er nøye testet, for trykk og strekk, snølast og andre krefter. Maskinoperatøren har full fokus på kappsagen foran seg slik at treverket blir kappet med rett millimetermål. Tradisjon og håndverk går hånd i hånd med moderne teknologi. Sluttproduktet er av høy kvalitet og enkelt å montere.

Hvert år produserer Telemark Treindustri rundt 16 000 takstoler, og er den største takstolprodusenten i Telemark. Her produseres takstoler til alle formål; hus, hytter, industribygg, garasjer, barnehager og tilbygg. Kundemassen består av private, den offentlige sektor, næring og industri.

Selskapet leverer ferdig elementer til stort sett alt innen byggebransjen. Det er fast produksjon av rekkehus som leveres til flere faste kunder, som blant annet Trysilhus.

– På en dag er hus, hytte eller garasje ferdig, med vegger og takstoler. Vi fullfører jo ikke hele huset. Det overlater vi til byggherrene, smiler Åshild Sollid, daglig leder.

Åshild og Halvard Sollid står bak firmaet Telemark Treindustri AS, som i dag er den største takstolprodusenten i Telemark.

Telemark Treindustri produserer alle varianter av takstoler som er sammensatt med spikerplater, som er anerkjent i Norge. Hovedtyngden av dette er takstoler for tradisjonelle saltak, valmtak, mansardtak og funkistak i alle varianter. Takstolene tilpasses nøyaktig det enkelte bygg slik at man slipper tilpasninger. Monteringen går enkelt og greit. Takverket blir først prosjektert og godkjent av oppdragsgiver, før produksjonen starter. Da bearbeides alle trekomponenter i takstolene før de presses sammen til ferdige konstruksjoner med spikerplater.

Takstolene stemples med godkjenningsmerke “CE-merking”, med årlig kontroll fra Treteknisk, i tillegg til godkjente firmaer som kontrollerer maskiner og produksjon.

Kunden får også tilsendt en ytelseserklæring som bevis på at takstolene er godkjent og innenfor de påkrevde normer samt at de er satt sammen av konstruksjonsvirke- og spikerplater. Erklæringen mottar kunden når takstolene er levert.

Telemark Treindustri produserer en rekke varianter av takstoler: A-stoler, eller lofttaksstoler, er beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom, mens saksetolene gir litt mer høyde i rommet du skal bygge. I tillegg kommer W-takstol, WW-takstol, gitterdrager, pulttakstol, ramme, valmtakstol og buer. 

Takstoler til alle formål.

Telemark Treindustri AS
Halvard Sollid har lang og bred erfaring med takstoler og veggelementer.

Ferdig produsert og levert

Sollid forteller at de har investert i produksjonsrigger som veggelementene til ulike bygg produseres i. Disse er hydrauliske slik at veggelementene kan settes opp og vendes når det skal legges bekledning, isoleres eller vinduer skal festes.

Dette er en fleksibel produksjonsmåte, både med tanke på størrelse og utforming.

– Vi bruker 8-10 timer på en vegg på rundt 10 meter. Da er den fiks ferdig med isolasjon, vindu og kledning. Når alt dette er ferdig er det bare å plate på innsiden, sette på tak og etasjeskiller. Så det går fort å bygge noen rekkehus da, forteller Sollid.

Veggelementer er et godt valg for de som ønsker kort monteringstid på byggeplassen og gode tekniske løsninger – og er lønnsomt økonomisk.

Siste ledd er transporten fra produksjonshallen på Treungen til leveringsadressen. Takstoler er lette konstruksjoner og transportproblemer oppstår derfor sjelden på grunn av vekten, men heller begrensninger i høyde, lengde og bredde, alt etter hvilke transportmiddel som benyttes. I de fleste tilfeller må takstolene transporteres på offentlig vei, alt i henhold til vegtrafikklovens bestemmelser. Transporthindringer som kan oppstå ved transport er broer, underganger, veiskilt, ledninger og tunneler.

Alternativet er å frakte varene med båt eller jernbane, men også dette vil ha begrensninger. Uansett hvilken løsning Telemark Treindustri velger, kan du som kunde være trygg på at transporten foregår på en slik måte at sikkerheten ivaretas for å forhindre skade på mennesker og materiell.

Firmaet har dyktige transportører som skreddersys hver leveranse slik at den tilpasses hver kundes behov. Lastebilene er spesialbygd for å transportere takstoler, og sjåførene har lang erfaring med både transportering og montering av takstoler.

- Vi har veldig fokus på HMS, med både verneutstyr og rutiner for hvordan man skal bruke maskiner og utstyr. Alle får samme opplæring, kurs og innføring av bruk, så sikkerhet er noe vi tar på alvor. Det er eget verneombud og kursene er det produksjonsleder som holder. Så er det årlige, eksterne kontroller på både utstyr og produksjon, forteller Sollid. 

Moderne maskiner gjør produksjonen enklere for Halvard Sollid.

Med kunden i fokus

Man blir ikke den største leverandøren av kvalitetskonstruksjoner i Telemark uten at kundeservice står i fokus. Sollid forteller at det ikke er uvanlig at telefonen ringer til nesten alle døgnets tider - og de stiller alltid opp. Dette verdsettes naturligvis av kundene, som gjerne kommer tilbake når neste prosjekt skal iverksettes.

- Så vektlegger vi også at vi skal levere bra kvalitet til rett tid. Enkelte ganger er det hastesaker, og da gjør vi så godt vi kan for å bli raskt ferdig i tide. Dessuten er vi meget dyktige på pris, sier Sollid.

Noen ganger kan leveranse by på noen utfordringer, som har blitt løst på en utmerket måte. Sollid forteller at de har levert takstoler med helikopter i Kragerø og ekstremt lange takstoler, på 22 meter, til en kunde i Drangedal.

- Vi strekker oss langt for å bistå kunden, og løser alle oppdrag på best mulig måte. Ett av målene våre er også at kunden alltid skal være fornøyd, selv om det innebærer at vi må trå til litt ekstra i ferier, smiler hun.

Inne på verkstedet vedlikeholdes tradisjonen med godt håndverk og moderne teknologi. I tillegg kommer kundeservice, lang erfaring og høy kvalitet.

Dermed kan Telemark Treindustri levere det meste til ditt byggeprosjekt! 

Telemark Treindustri AS

• Telemark Treindustri AS er den største takstolprodusenten i Telemark. Årlig leverer vi om lag 16 000 takstoler fra bedriften på Sundsmoen i Treungen.
• Vi leverer takstoler og veggelementer til hus, hytter, garasjer og forretningsbygg.
• Bedriftens filosofi er basert på tradisjon og håndverk kombinert med moderne teknologi som er nyttig i hele prosjekteringen og produksjonsprosessen.
• Vi arbeider kontinuerlig for å finne gjennomtenkte og rasjonelle løsninger med høy kvalitet og enkel montering.
• Vi har lang erfaring i faget, og både som byggevareforhandler, entreprenør og byggmester vil du finne stor variasjon og fleksibilitet i våre konstruksjoner.
• Vårt mål er et godt sluttprodukt til deg som kunde, både teknisk, planmessig og økonomisk.
• Vi er raske på levering, dyktige på pris og vi leverer det du trenger. 

Del artikkelen på Facebook