Annonsørinnhold i samarbeid med Skien Boligbyggelag

Hva er dette?

 
 

Vi skaper en bolig du trives i!

Bolig og bomiljø påvirker livskvaliteten. Et velfungerende borettslag og boligkvalitet er med på å forbedre menneskers helse og hverdagsliv. Det vet Skien Boligbyggelag alt om. Siden 1946 har de bidratt med å skaffe gode boliger med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljøer til sine medlemmer.

Annonsørinnhold i samarbeid med Skien Boligbyggelag

Skien Boligbyggelag

Skien Boligbyggelag (SBBL) er en organisasjon med hovedoppgave å bygge og forvalte boliger for medlemmene. De er en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og utvikler boligprosjekter for medlemmene alene og sammen med andre utbyggere. De sørger for at de rundt 6500 boligene, fordelt på 220 ulike boligselskap, får bistand til å ta vare på boligene som blir bygget og boområdene disse er bygget i. I dag er de en av de største boligforvalterne i sitt område.

– Vi er en støttespiller, god rådgiver og viktig samarbeidspartner for styrene i de ulike borettslagene. Noe som innebærer å jobbe med systematisk vedlikehold mot borettslagene, sier Marianne Hegna, direktør i Skien Boligbyggelag.

Nå er de i full gang med Enga Borettslag, hvor boligene fra 1975 skal få ett skikkelig ansiktsløft og ender opp med utseende og komfort tilpasset kravene for 2018.

Sven Ynge Larsen, leder for nybygg og tekniske tjenester i SBBL, er meget entusiastisk over prosjektet. Han forteller at hvert fjerde år foretas det en systematisk vedlikeholdskontroll av boligene i de ulike borettslagene. I Enga Borettslag var vinduer, dører, kledning med mer klare for utskifting samt at tak ikke holder dagens energikrav.

– Basert på denne tilstandsrapporten anbefalte vi styret i borettslaget hva som burde gjøres. Styret sa seg enig i dette. Vi laget en forstudie hvor vi brukte vår kompetanse, og i samsvar med styret og arkitekter kom vi frem til flere alternativer. Styret valgte det alternativet de mente var best, og nå er vi godt i gang, sier Larsen.

SBBL fungerer som prosjektledere under rehabiliteringen. De legger til grunn hva som bør utbedres, jobber med forespørsler, henter inn tilbud fra entreprenører, følger opp at lovpålagte krav overholdes samt prosjektet underveis.

De har et tett samarbeid med arkitekter og de ulike entreprenørene som er valgt etter hvilke tjenester som er nødvendig for hvert prosjekt.

Under hele prosessen er det et tett samarbeid med styret i det enkelte borettslag. 

Kristian Johnsen og Marit Myhrer, styreleder i Enga Borettslag.

Kompetansen ligger i planlegging og tilrettelegging

Marit Myhrer er styreleder i Enga Borettslag, og hun er godt fornøyd med samarbeidet de har med SBBL.

– Når det kommer til vedlikehold og renovering så er vi i styret amatører. SBBL vet hva det dreier seg om. De har kompetansen vi trenger. De var derfor et naturlig valg, sier hun.

Så langt har rehabiliteringen gått veldig bra. Myhrer innrømmer at det var litt trøblete i oppstartsfasen, men det er helt naturlig. Det tar litt tid å bli kjent med prosessen og bygningsmassen. Hun er ikke i tvil om at sluttresultatet kommer til å bli bra. SBBL og styret har tenkt fremtidsrettet. Materialene er valgt med omhu og skal bidra til at byggene ikke trenger så mye vedlikehold i årene som kommer.

Renoveringen av Enga Borettslag er et omfattende prosjekt som inkluderer etterisolering, nye vinduer, fornying av tak og kledning, nye boder og ensrettede balkonger. 

– Energibruken i borettslaget er viktig for oss. Det etterisoleres med mer isolasjon i veggene og de gamle vinduene byttes ut med mer moderne aluminiumsbekledde vinduer. Fornyingen av takene, etterisolering og bytte av den gamle kledningen gjør at boligene vil bli varmere og oppfattes som moderne, forteller en engasjert Larsen.

Enga Borettslag er under full renovering.

Dermed er det ikke lenge før de 61 leilighetene, som er fordelt på 11 bygg, har fått et helt nytt og moderne uttrykk. En slik renovering vil bidra til å skape bedre kvalitet i hele borettslaget og dermed gi et enda bedre bomiljø.

– Det er en del av jobben vår å gjøre denne prosessen så smidig som mulig. Kompetansen vår ligger i planlegging og å gjøre alt tilgjengelig. Beboerne skal fortsatt kunne bo mest mulig normalt, komme seg inn og ut av bygningene og det skal tilrettelegges for funksjonshemmede der dette kreves. Alt skal koordineres og entreprenører og styret holdes informert gjennom det hele, forklarer Kristian Johnsen.

Når prosjektet er ferdigstilt vil beboerne befinne seg i et trivelig borettslag med tidsriktige og moderne boliger.

– Enga Borettslag er et utmerket eksempel på hvilke muligheter et borettslag har. Vi er godt fornøyd med at vi kan være med å bidra til å skape gode solide og vedlikeholdte boliger for medlemmene. For oss er det viktig å ta vare på boligene i borettslagene som er tilknyttet oss, fastslår Marianne Hegna, administrerende direktør i SBBL.   

Prosjektleder Kristian Johnsen (f.v.), direktør Marianne Hegna og leder for nybygg og tekniske tjenester, Sven Yngve Larsen.

Lokale prosjekter - tilrettelagt for medlemmene

SBBL er en moderne bedrift hvor medlemmene står i fokus. Helt siden oppstarten i 1946 har de bygd opp solid kompetanse, som gjør at kundene får en profesjonell og sikker behandling. Medlemskapet inkluderer blant annet gode boliger med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljø.

Hegna skyter inn at de har en rekke spennende prosjekter på gang, og kan påta seg flere prosjekter samtidig. Med en portefølje på mellom 600-700 boliger, kommer det til å bli hektiske arbeidsdager fremover.

På Kongerød planlegger de å bygge 11 moderne arkitekttegnede kvalitetsboliger. Prosjektet er på skissestadiet, men forventes i salg våren 2019.

"Nye Falkum" er på skissestadiet. Prosjekt Lindemannshjørnet, med 15 leiligheter, 3 tomannsboliger og 1 enebolig, forventes i salg i 2019.

Prosjekt Bakkane i Skien er allerede utsolgt og under oppføring. De ni arkitekttegnede boligene har takterrasse og utsikt over byen.

På Klosterøya Vest er de godt i gang med tredje byggetrinn og planleggingen av de neste byggene er så vidt i gang.

Det er stor byggeaktivitet i Skien for tiden, og det lover godt for SBBL og fremtidige prosjekter. Med lang erfaring og bred kompetanse ser de frem til å utvikle nærmiljøet videre i de kommende årene.

Skien Boligbyggerlag lever opp til kundeløftet sitt: Et trygt valg – hele livet! 

Skien Boligbyggelag

• Skien Boligbyggelag er en organisasjon med hovedoppgave å bygge boliger for medlemmene.
• Vi skaffer medlemmene gode boliger med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljø.
• Som forretningsfører tilbyr vi boligselskapene tjenester for å kunne ta godt vare på boligene som blir bygget og boområdene disse er bygget i. Med cirka 6500 boliger, fordelt på 220 ulike boligselskap er vi i dag største boligforvalter i vårt område.
• I tillegg til forkjøpsrett til gode boliger nyter våre medlemmer godt av store økonomiske fordeler som er avtalt både med lokale og nasjonale samarbeidspartnere.  Medlemsfordelene er nærmere omtalt på våre nettsider.
• Skien Boligbyggelag er en betydelig aktør innenfor eiendomsmegling gjennom sitt eierskap i Eiendomsmegler 1 som er Telemarks største eiendomsmeglerforetak og omsetter cirka 900 boliger i året. Meglertjenester tilbys medlemmene til konkurransedyktige priser.
• Generalforsamlingen, som er det øverste organet, velger styre og trekker opp retningslinjene for lagets arbeid. Sammen med direktøren, er styret ansvarlig for den daglige driften i Skien Boligbyggelag.
• Mer enn 14 000 personer er tilknyttet SBBL via sitt medlemskap og antallet medlemmer har økt sterkt de siste årene.
• Siden vår start i 1946, har vi bygget opp en solid bedrift med høy kompetanse. Dette gjør at kundene får en profesjonell og sikker behandling hos oss. Vi gjennomfører jevnlige kundeundersøkelser for å kunne utvikle oss videre i takt med markedets behov.

Del artikkelen på Facebook