Annonsørinnhold i samarbeid med BrannWeb AS

Hva er dette?

 
 

Vi har digitalisert brannvernsarbeid

Den tidligere brannmannen Terje Moen har lang erfaring med alt som er knyttet opp mot brann og brannvernsarbeid. I 2000 etablerte han Brannteknikk Grenland, som har utviklet et styringssystem for personell som drifter brannobjekter. Sluttproduktet heter Brannweb.

Annonsørinnhold i samarbeid med BrannWeb AS

BrannWeb AS

BrannWeb er et nystartet selskap hvor vi har tatt med oss kursdelen og kunnskapen fra Brannteknikk Grenland og tar for oss to ulike ting. Det ene er kurs og opplæring og det andre er internkontroll i brannsikkerhet. Kursdelen tar for seg gassmåling, brannvernledelse, og varmearbeid, sier Anne Therese Hjellvik, opplæringsleder.

Brannteknikk Grenland ble startet i 2000 av Terje Moen, som har lang erfaring som brannmann. I dag er det kona Hilde og den yngste sønnen Lars som driver selskapet. Terje driver BrannWeb, et søsterselskap, som ble etablert i 2017.

Den elektroniske internkontrollboka ”Brannweb”, er Brannteknikk Grenlands egenutviklede styringssystem for brannvernledelse. Dette er elektronisk oppbevaring av dokumenter som sammen med smarte innebygde funksjoner gjør hverdagen til driftsledere, brannvernledere og eiere av brannobjekter mye lettere.

Moen kom på ideen om å gjøre om den tradisjonelle brannpermen til en elektronisk versjon. Erfaringsmessig viste det seg at utfordringene ved forebyggende brannvernsarbeid ofte var knyttet til å holde dokumentasjonen oppdatert, føre systematisk ettersyn på branntekniske installasjoner og finne frem de rette dokumentene ved for eksempel tilsyn fra brannvesenet.

Alle bygningseiere innen industri og næring har krav om å jobbe med brannsikkerhet og internkontroll for bygg. Eieren kan velge og fungere som brannvernleder selv eller sette jobben bort til en kyndig person, som oss i BrannWeb.

Ønsker man å drifte brannvernsarbeidet selv, gir den elektroniske internkontrollboka deg et ferdig system med dokumentasjonshåndtering, avvikshåndtering, prosedyreverk og alt av lover og regler man trenger for å drive med brannsikkerhet i et bygg.

– Vi krever at bygningseiere, som bruker oss som brannvernleder, benytter vår elektroniske internkontrollbok som verktøy.

Eier er hovedansvarlig for at brannsikkerheten i bygningsmassen er etablert, men eier er helt avhengig av at leietakerne spiller på lag med brannvernleder. Det hjelper jo ikke at bygget og utstyret er tipp topp, hvis ikke leietakerne bruker bygget etter hensikten. Det er derfor viktig å ansvarliggjøre leietakerne i brannsikkerhetsarbeidet, forklarer Hjellvik. 

Anne Therese Hjellvik, opplæringsleder i Brannweb.

I stadig utvikling

Veldig mange småbedrifter og bygningseiere har ikke kompetanse eller tid til å utarbeide nødvendige prosedyrer til brannsikkerhetsarbeidet. Terje er opptatt av at prosedyrene finnes og følges, og han mente det var på sin plass med et helt ferdig system.

- Brannweb ble utviklet av Terje, sammen med sin eldste sønn og et lokalt IT-firma. I dag er vi tre ansatte i selskapet, og jeg tror ikke det er noen andre som har et ”Nøkkel i døra system”, med ferdig utviklede prosedyrer. Nå er vi i gang med å fornye og videreutvikle konseptet. Det er et spennende prosjekt, sier Hjellvik.

I dag baserer systemet seg på de dokumentene som blir plassert her. Målet er å videreutvikle systemet slik at det blir enda mer brukervennlig, fleksibelt og får et større bruksområde. Kundene ønsker en mer fleksibel løsning hvor man kan jobbe direkte i skjemaene, som blant annet å skrive avtaler. GDPR setter en del begrensninger med utsendelse av personinformasjon, i det nye systemet kan kunden lage avtaler og få disse signert direkte i systemet.

Kundebasen består av små og mellomstore bedrifter. Hjellvik forteller at kunder som velger å sette bort oppgavene til BrannWeb, får hjelp med jevnlige ettersyn, oppfølging av leietakere, innhenting av dokumentasjon og møter med brannvesenet i forhold til tilsyn. 

Den tidligere brannmannen Terje Moen har utviklet Brannweb og avholder en rekke kurs innen brannvernsikkerhet.

For kunder som kun ønsker det elektroniske internkontrollsystemet ”Brannweb” avholdes det opplæring til egen drift. I tillegg tilbys det også kurs i brannvernsledelse, brann-, evakuering- og slokkeøvelser.

Kurs i Brannvernledelse er et godt opplæringsprogram for alle som skal drive med brannsikkerhet i bygg. Kurset varer i tre timer og går via Skype. Deltagerne får en forberedende oppgave i forkant og en oppgave etter at kurset er gjennomført. Sistnevnte må godkjennes av opplæringsleder for å kvalifiseres som brannvernleder.

– En sluttoppgave er viktig, for det er på denne måten vi kan se om deltageren har fått med seg det essensielle. På den måten må kursdeltagere være aktiv og det blir en annen læringskurve enn om man bare sitter og mottar informasjonen. Kursene holdes av Terje, som er en utømmelig kilde med kunnskap, sier Hjellvik.

Brannweb mener at disse kursene gir et godt innsyn og er en god måte å lære på. Det er maks tre deltagere per kurs. Deltakerne får derfor tett og god oppfølging og har muligheten til å diskutere egne problemstillinger. Siden kursene er nettbasert, kan de også dekke hele landet.

BrannWeb avholder også kurs i gassmåling for kontrollører og sertifikatutstedere, samt kurs i varmearbeider.

Gassmåling for kontrollører og sertifikatutstedere kjøres i samarbeid med TS Group. Kursene holdes som åpent kurs i Molde, Stavanger og Porsgrunn, men kan også holdes som bedriftsinterne kurs direkte hos kunden. De har bygget et mini separasjonsanlegg i en container som de tar med seg dit kurset holdes, for praktiske demonstrasjoner og øvelser.

Alle som arbeider med varmt verktøy i miljøer der det kan oppstå brann, skal ha varme arbeider sertifikat. Moen er sertifisert av Norsk Brannvernforening til å kjøre Varme Arbeider kurs. Kurset holdes i egne lokaler i Klyvevegen 9, eller hos kunden. BrannWeb har også praktisk slokkeøvelse for de som tar nettkurset istedenfor klasseromskurset.

Brannweb hjelper deg med en sikrere hverdag og med å redusere brannfaren i ditt bygg. 

Brannwebfunksjoner

Kalender / aktivitetsplanlegger med e-postvarsling:
• Registrering av all aktiviteter som påvirker brannvernarbeidet det neste året, eller de neste 10 år!
• Brannverneledere eller andre forvaltere kan planlegge når ettersyn, kontroll og vedlikehold på branntekniske installasjoner skal utføres, samt hvilke prosedyrer som skal følges.
• Påminnelse om aktiviteter kan bli sendt på epost til eier, brannvernleder eller andre personer som bør ha informasjonen.
• Når aktivitet er fullført må dette kvitteres for og kommentarer, avvik eller tiltak legges inn i avvikhåndteringskjema.

Digitalt dokumentarkiv:
• Alle sertifikater, rapporter o.l. skannes enkelt og arkiveres i henhold til en oversiktlig innholdsfortegnelse.
• Dokumentarkivet aksepterer de fleste dokument-typer, f.eks: Word, Excel, Pdf, tekst-filer og bilder.
• Arkivsystemet har søkefunksjon.
• Sikker og trykk lagring grunnet daglige backup-rutiner hos ekstern norsk leverandør

Avvikshåndtering:
• Oversikt over alle åpne og lukkede avvik som har fremkommet etter f.eks. ettersyn, kontroll, eller tilsyn fra brannvesenet.
• Registrerte åpne avvik markeres med rød skrift for raskere oversikt.

Prosedyrer og maler som følger med:
• Prosedyre for ettersyn og kontroll av branntekniske installasjoner.
• Prosedyre for brannvernopplæring av nyansatte og vikarer.
• Instruks for brannvernleder.
• Branninstruks.
• Organisasjonskart for brannsikkerhet

Regelverk tilgjengelig i Brannweb:
• Veiledning til Forskrift om brannforebygging.
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets oppgaver (BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN).
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN).
• Veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
• Veiledning til Forskrift om håndtering av brannfarlige reaksjonsfarlige og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Brannweb AS

• BrannWeb ble etablert i 2017.
• BrannWeb er samlokalisert med Cylinder Tech og søsterselskapet Brannteknikk Grenland, i Klyvevegen 9 i Skien.
• Brannweb er et selskap som utfører internkontroll oppgaver i næringsbygg og gir opplæring i gassmåling, varmearbeider og brannvernlederkurs m.m.
• Cylinder Tech er et teknisk kontrollorgan utpekt av DSB og utfører trykktesting av transportable gassflasker.
• Brannteknikk Grenland har siden 2000 utført vedlikehold, kontroll og salg av blant annet slokkeutstyr, slokkesystemer og førstehjelp, samt fylling av en rekke gasser. Blant annet Co2, som mange lokale selvbryggere som benytter seg av.
• Det elektroniske internkontrollsystemet ”Brannweb” er elektronisk oppbevaring av dokumenter som sammen med smarte innebygde funksjoner gjør hverdagen til driftsledere, brannvernledere og eiere av brannobjekter mye lettere.
• Erfaringsmessig viser det seg at utfordringene ved forebyggende brannvernsarbeid ofte er knyttet til å holde dokumentasjonen oppdatert, føre systematisk tilsyn på branntekniske installasjoner og finne de rette dokumentene ved for eks. tilsyn fra brannvesenet.
• Tjenester fra Klyvevegen 9: Leie av brannvernleder, elektronisk internkontroll, kurs, gass, kalibrering, førstehjelp, salg, service og kontroll av brannslokkerutstyr og akkreditert periodisk kontroll av gassflasker. 

Del artikkelen på Facebook