Annonsørinnhold i samarbeid med Byggfag Opplæringskontoret i Telemark

Hva er dette?

 
 

Smarte yrkesvalg som gir en spennende hverdag

Bygg- og anleggsbransjen er Norges nest største næring, målt i verdiskapning. Bare oljen er større. Det er en bransje med mange spennende yrker. Tenk deg ett eller to år på skolen, så ut som lærling og deretter til lønnet arbeid. I denne bransjen får du brukt både hode og hender, er i aktivitet og kommer i kontakt med andre mennesker. Du vil sette spor etter deg og utføre meningsfylt arbeid. Best av alt: Det vil alltid være bruk for det du kan!

Annonsørinnhold i samarbeid med Byggfag Opplæringskontoret i Telemark

Byggfag Opplæringskontoret i Telemark

Byggfag opplæringskontoret Telemark betjener lærlinger for medlemsbedriftene. Kontoret administrerer opplæringen for lærlingene, er aktiv i forhold til oppfølging, kursing, og er med sin erfaring et bindeledd mellom offentlige etater og bedrifter/lærlinger.

– Ett av våre hovedmål er å rekruttere nye lærlinger til byggebransjen. Vi jobber aktivt mot skolene for å øke interessen for faget hos de unge. Det er lærlinger som er fremtiden, sier Hans Inge Gudmundsen, daglig leder.

I Telemark er det litt etterslep på lærlinger i bygg- og anleggsbransjen, så Byggfag opplæringskontoret Telemark har høy fokus på dette. De tilbyr lærlingplasser innen en rekke spennende fag: Betong, maler, murer, tømrer, isolatør og taktekker-stillas.

Bygg- og anleggsbransjen er Norges nest største næring. Her er det en rekke muligheter. Yrkesfagene gir deg et meget godt utgangspunkt for en trygg og sikker fremtid. Med utdanning og læretid blant ett av disse fagene, ligger alt til rette for deg. Du får varierte og interessante arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, store muligheter til etter- og videreutdanning og intern rekruttering. Hele 9 av 10 lærlinger får fast jobb etter endt læretid.

Byggfag opplæringskontoret Telemark er en medlemsforening, og det er medlemsbedriftene som ”eier” dem. Alle styremedlemmene er representanter fra medlemsbedriftene. I dag er det rundt 250 medlemsbedrifter, og rundt 150 løpende lærlingkontrakter i disse bedriftene.

De har et tett samarbeid med fire videregående skoler; Skogmo, Kragerø, Nome og Rjukan, med til sammen rundt 90 elver i VG2-klassene.

– Vår oppgave er å serve medlemsbedriftene og hjelpe de med å følge opp lærlingene de har i læreperioden. Når man er lærling så har man jo en arbeidskontrakt med start- og sluttdato i henhold til lærekontrakten. Det er i denne perioden vi har tett oppfølging av både bedrift og lærling. Vi sørger for at lærlingen får den bredde han eller hun bør ha i opplæringen, og at bedriften har motiverte og engasjerte lærlinger, forteller Gudmundsen. 

Lucas Fiskarbekk Jensen har valgt tømrerfaget. (Foto: Danny Twang).

Vi jobber hardt for at alle som inngår kontrakt skal fullføre utdanningen sin. For at dette skal muliggjøres, hender det at det må gjøres tiltak, som omplassering av lærlingen og tilrettelegging ved behov.

Byggfag opplæringskontoret Telemark er opptatt av å plassere rett elev i rett bedrift. Det er i denne perioden elev kan vise seg frem for bedriften med tanke på videre utvikling, fagbrev og fast ansettelse.

Gudmundsen forteller at de jobber tett med skolene, spesielt i innsøkningsperioden. Det er nemlig ingen menneskerett med lærlingplass. Det er noe man gjør seg fortjent til med god arbeidsinnsats, holdninger og interesser.

Byggfag opplæringskontoret Telemark er representert ved skolen den første uken når skolen starter og snakker med elvene. Dette er deres sjanse til å påvirke og fortelle hvilke behov bransjen har, og hvilke muligheter eleven har.

I 2018 har vi inngått cirka 100 lærekontrakter mot cirka 50 i tidligere år. Så det er stort behov for elever i bygg- og anleggsfagene.

– I Telemark har vi økt interessen for faget fra 5 til 7 prosent i forhold til innsøkning av elevmassen. Det er vi meget stolte av, sier Gudmundsen fornøyd.  

Velg byggfag

• Gode jobbmuligheter
• Stort behov for fagarbeidere
• Gode muligheter for videreutdannelse
• Et trygt yrkesvalg med gode fremtidsutsikter

En økende interesse for yrkesfagene lover godt

Velger du et yrke innen bygg- og anleggsnæringen, trenger du en blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Tegningsforståelse, kunnskap om konstruksjoner og bygningsfysikk og arbeidsplanlegging er viktig i de fleste yrkene. Det samme gjelder helse, miljø og sikkerhet. Du får en forsmak av den praktiske kunnskapen i det andre året, enten ved å ta VG2 eller gå ut i lære.

I enkelte tilfeller er det elever som sliter med fellesfagene på skolen. Det betyr ikke at de ikke kan bli ordinær lærling, men går inn som lærekandidat. Her får de prøvd seg på de målene som er i lærlingtiden som de har kompetanse til å beherske.

– I slike tilfeller bistår vi elevene med å forlenge læretiden og hjelper dem med programfag helt til de har bestått yrkesteorien. Da slipper vi dem ut som privatister. Så går de ut med full kompetanse, det vil si at de innehar fag og svennebrev. Vi har hatt mange elever som har lykkes med dette og som nå er ute i bedrifter og fungerer optimalt. Mange har til og med egne lærlinger, forteller Gudmundsen. 

Odin Berntsen satser på en fargerik hverdag og har valgt malerfaget. (Foto: Danny Twang).

Det er tre ulike modeller for lærlingene. Nummer en er standardmodellen med 2 år på skole og 2 år som lærling hos en bedrift. Nummer to er 1 år på VG1 og 3 år i lære, hvor man har fellesfag for VG1 og VG2. Den siste modellen er full opplæring i bedrift. Denne brukes på elever som har gått andre skolevalg før, som for eksempel idrettslinjen. Da får eleven fratrekk på seks måneder for fellefag og går så 3,5 år i lære. Disse elevene brukes for å dekke mye av behovet som er i bransjen.

Byggfag opplæringskontoret Telemark er også ute på utdanningsmesser og skoler for å rekruttere. Med to ansatte er det en hektisk hverdag, så nå har de ansatt en ny medarbeider som kan bli med i jakten på de unge. Den nyansatte er fagkonsulent i tømrerfaget, med  mesterbrev og kjennskap til fagopplæringssystemet.

Arbeidsoppgavene vil bestå av oppfølging av lærlinger, rekrutterings- og kompetansearbeid , oppsøkende virksomhet mot nye medlemsbedrifter og besøk på ungdoms- og videregående skoler samt utdanningsmesser.

Gudmundsen forteller at de også bruker ungdom til rekrutteringen. Det er i sannhet slik at ungdom gjerne hører på andre ungdom, og lærlinger eller tidligere lærlinger er de beste ambassadørene for yrkene sine. På denne måten kan de fronte sine egne opplevelser, fordeler med bransjen og hvordan faget egentlig er.

Hvorfor velge bygg- og anlegg? Her får personlig frihet og ansvar i jobben, du kan videreutvikle deg og utdanne videre, med både fagskole, høyskole og mesterbrev. Arbeidsdagen er variert og spennende. Den ene dagen kan du jobbe i tunnel, den neste på et bygg, så på et tak, i en produksjonsbedrift eller i en park.

Er du en elev som er ute etter lærlingplass eller en bedrift som søker etter lærling, er det bare å ta kontakt med Byggfag opplæringskontoret Telemark. De hjelper gjerne til med å finne rett person til rett bedrift og rett person til rett yrke. De er stolte av å kunne videreføre noen av verdens eldste yrker til den unge generasjonen - og til å bidra med at yrkesfagene i Norge består. 

Byggfag opplæringskontoret Telemark jobber hardt for å rekruttere de unge inn i bygg- og anleggsbransjen. Denne kampanjen er å finne på bussene rundt om i Telemark. Tonje Kaldhussæter er fornøyd med sitt valg. (Foto: Danny Twang).

Byggfag Opplæringskontoret i Telemark

• Byggfag opplæringskontoret Telemark betjener lærlinger for medlemsbedriftene.
• Kontoret administrerer opplæringen for lærlingene, er aktiv i forhold til oppfølging, kursing, og er med sin erfaring et bindeledd mellom offentlige etater og bedrifter/lærlinger.
• Byggfag opplæringskontoret Telemark er en medlemsstiftelse, og det er medlemsbedriftene som "eier" oss. Alle styremedlemmer er representanter fra medlemsbedriftene.
• Kontoret skal som stiftelse ikke gå med profitt - vårt mål er kun å skape balanse mellom kontorets inntekter og kostnadene ved å betjene lærlinger og bedrifter.

Hvilke fordeler har et opplæringssamarbeid?
• Et nettverk av lærebedrifter i samme bransje kan få en effektiviseringsgevinst av opplæringssamarbeidet, samtidig som opplæringen kan bli bedre og mer variert.
• Et kontor kan få til fleksible løsninger bl.a. ved utplassering, teorikurs, instruktive kurs og samlinger i perioder med lite arbeid.
• Bedrifter med ensidig produksjon/kompetanse kan, i samarbeid med andre bedrifter, tilby tilfredsstillende opplæring
• Et kontor kan ta seg av alt det administrative arbeidet med lærlingen og sørge for den faglige oppfølgingen av den enkelte lærling.
• Et kontor gir ofte et bedre grunnlag for å utvikle samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Slikt samarbeid kan bidra til bedre formidling til læreplass og bedre organisering av eventuell ekstra teoriundervisning for lærlingene og større gjennomslagskraft overfor samfunnet for øvrig.
• Bedre gjensidig kontakt mellom skolen og bedriftene vil kunne skape større forståelse og sammenheng mellom opplæringen i skole og bedrift. Kontoret kan på denne måten sette sitt preg på skolen med alternative forslag til opplæring og skoletilbud.
• Kontoret kan ordne opp dersom det oppstår konflikt mellom lærling og bedrift. Omplassering i annen bedrift i tilfelle permitteringer eller oppsigelser er lettere å få til i et nettverkssamarbeid av denne art.

Kontoret kan:
• Lette ansettelsesprosedyre for lærebedriftene: Intervju - Siling
• Lette administrativt arbeid for lærebedriftene: Kontrakter – Lånesøknader – Fagprøver, osv.
• Følge opp opplæringskravene: – Læreplaner – Opplæringsbøker – Besøk hos bedriftene – Kursvirksomhet – Eventuell omplassering
• Drive aktivt rekrutteringsarbeid: Skoler - Media
• Næringspolitisk arbeid: Offentlige myndigheter – Oppdragsgivere - Media
• Medlemsservice (i samarbeid med bransjeorganisasjonene): Juridiske problemstillinger – Bedriftsinterne kurs – Etterutdanning av fagarbeidere

Del artikkelen på Facebook