Annonsørinnhold fra Life Improvement

Hva er dette?

EKSPERTHJELP: (F.V.) Linda Hannevold Holt og Katrine A. Torskog håper på å kunne hjelpe flere bedrifter med å redusere sykefraværet ved hjelp av kostnadsfri eksperthjelp.
EKSPERTHJELP: (F.V.) Linda Hannevold Holt og Katrine A. Torskog håper på å kunne hjelpe flere bedrifter med å redusere sykefraværet ved hjelp av kostnadsfri eksperthjelp.

Sliter du med høyt sykefravær? Her får du kostnadsfri eksperthjelp

Menneskene er bedriftens viktigste ressurs. Hvis du ikke har medarbeidere som fungerer i jobb, vil du heller ikke nå målene til bedriften. Nå kan du få kostnadsfri ekspertbistand av Life Improvement til å få ned sykefraværet.

Annonsørinnhold fra

- Det betyr ikke at du er noe mindre dyktig leder om du søker ekspertbistand - tvert imot. De som tar kontakt med oss er gode ledere, som ønsker stabile arbeidsforhold. De vil at de ansatte skal ha det bra og trives i jobb, forteller Katrine A. Torskog. 

- Jobb er mye mer enn bare arbeidsoppgavene, det er en del av identiteten vår, og medarbeidere som trives i jobb, jobber bedre og mer effektivt, legger Linda Hannevold Holt til.

Katrine og Linda er begge to en del av det tverfaglige teamet til Life Improvement. Life Improvement er et kompetansesenter for helse og arbeid, med lang erfaring med muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. De plagene som står for størsteparten av sykefraværet.

- Vi har i mange år jobbet med ledere, arbeidsmiljø og enkeltpersoner i grensesjiktet mellom helse og arbeid. Med det nye tilskuddet fra NAV (tilskudd til ekspertbistand, red. anm) kan bedrifter få dekket utgiftene til hjelp ved utfordrende sykefraværssaker. Vi er leverandør på Ekspertbistand, og nå som vi kan tilby kostnadsfri eksperthjelp håper vi på å kunne hjelpe flere bedrifter med å redusere sykefraværet, øke trivsel og stimulere til et merstringsmiljø, forteller Katrine A. Torskog.

Hva er ekspertbistand?

Om helseplager og sykefravær

  • 80% av oss vil oppleve rygg eller nakkeplager i løpet av livet
  • ¼ vil få en angstlidelse, mens alle vil oppleve ubehag og plager grunnet angst/uro.
  • NHO har beregnet at hver sykmeldt koster bedriften 15 000 kr i uka.
  • Mange sykmeldte har sammensatte utfordringer. Kombinasjon av fysiske og psykiske plager oppleves av mange ledere som utfordrende å håndtere.
  • 2 av 3 arbeidsgivere tror at det å slippe arbeid gjør folk friske igjen. Dette stemmer ofte ikke.
  • Motivasjon på jobb er avhengig av lederen. Engasjerte ansatte presterer bedre, hjelper hverandre og er mindre sykmeldt.

- Vår erfaring er at bedriftene har gjort mye bra for å forsøke å finne en løsning, men at det på et tidspunkt stopper opp. Da kan det ofte hjelpe å få inn en helt nøytral part, påpeker Torskog.

Ekspertbistand innebærer at en nøytral part, med relevant kompetanse på arbeid og helse bistår, og kartlegger bakgrunn for sykefraværet, og ser på muligheter og løsninger for at arbeidet skal fungere best mulig fremover.

- Vi er alle 24-timers mennesker. Det som påvirker oss på jobb, påvirker oss privat og omvendt. Derfor er det viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker spiller på lag, spesielt når det er snakk om et langvarig sykefravær, forteller Torskog og fortsetter: 

- Det betyr ikke at du er noe mindre dyktig leder om du søker ekspertbistand - tvert imot.

- Halvparten av de som er sykemeldt i mer enn 8 til 12 uker kommer ikke tilbake i sin ordinære jobb, uavhengig av hva grunnen til sykemeldingen er. Det er derfor utrolig viktig å finne løsninger som kan redusere sykefraværet og skape et stabilt arbeidsforhold for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er her vi kommer inn med vår kompetanse. 

Sliter din bedrift med langvarig eller hyppig gjentakende sykefravær? Da kan den nå få dekket utgiftene til ekspertbistand. Bedriften søker helt enkelt om en forhåndsgodkjenning av NAV, og får dekket kostnader opp til 20 000,- per sak.

Gratis frokostmøte om ekspertbistand

Onsdag 2. september arrangerer NHO et gratis frokostmøte i Bryggeparken i Skien, hvor tema vil være ekspertbistand. Hit kommer Life Improvement for å forteller om hva det er og hvordan prosessen foregår.

- Dette er et møte som vil være interessant for alle bedrifter som sliter med vanskelig sykefravær og vi oppfordrer ledere i en slik situasjon til å komme for å få mer informasjon, forteller Linda Hannevold Holt.

Det vil være begrenset antall med plasser på frokostmøtet. Meld deg på her!

Fikk verdifull hjelp

Vinje kommune er en av flere bedrifter som har hatt nytte av Life Improvement sin ekspertbistand i forbindelse med flere sykefraværssaker. 

SØKTE HJELP: Personalrådgiver i Vinje kommune, Eva Vistad, søkte ekspertbistand hos Life Improvement til å få ned sykefraværet i kommunen. Det fungerte og nå anbefaler hun flere bedrifter å gjøre det samme.

- Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og resultat til nå. Vi opplever Katrine og Tone som veldig profesjonelle. De skaper fort tillit og trygghet hos både arbeidsgiver og arbeidstaker, og kommer fort i gang med planlegging, gjennomføring av samtaler og sluttevaluering, forteller personalrådgiveren i Vinje kommune, Eva Vistad. 

I flere av sakene til Vinje kommune har det skjedd positiv utvikling allerede under første samtale. Derfor anbefaler de nå flere bedrifter til å bruker Life Improvement i sykefraværssaker for å kartlegge hva som faktisk er gjort og få hjelp til å se andre løsninger.

- Selv om det var «langt» å hente inn en ekspert fra Skien til Vinje, så ser vi at det var til så god hjelp at vi ønsker å anbefale flere å gjøre det samme, avslutter personalrådgiveren.

HVORDAN SØKE OM EKSPERTBISTAND?

  • Ta kontakt med NAV for å avklare om tilskudd til ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.
  • Ta kontakt med en ekspert med relevant og nyttig kompetanse.
  • Fyll ut et kort søknadsskjema i Altinn.
  • Arbeidsgiver får refundert beløp inntil kr. 20 000,- per sak fra NAV.


Del artikkelen på Facebook