Annonsørinnhold i samarbeid med

Hva er dette?

 
 

Investerer nær 700 millioner i Grenland

– INOVYN er inne i en periode med god lønnsomhet. De siste årene har vært gode for oss, og den nære framtiden ser positiv ut, sier fabrikksjef på Rafnes Rodney Ishak. Det er bakteppet for at eierne nå investerer mellom 650 og 700 millioner kroner i kapasitetsutvidelser på Rafnes og i Herøya Industripark.

Annonsørinnhold i samarbeid med

– Vi opererer i en markedssyklisk bransje. Derfor er det viktig for INOVYN å investere for å gjøre oss mer bærekraftige når de dårlige tidene kommer. Det vet vi vil skje før eller siden, sier fabrikksjefen.

Ineos-konsernet, som eier INOVYN, har som strategi å styrke sin inntjening når bransjen er i bunnen av syklusene. Derfor investeres det i to prosjekter: North Star, som er utvidelsen av Klor/VCM-fabrikken på Rafnes, og Venusprosjektet, som er utvidelsen av PVC-fabrikken på Herøya.

– Begge prosjektene vil bidra til å redusere vår enhetskostnad per produsert tonn PVC. Lønnsomheten ved fabrikkene blir bedre, og dermed trygges arbeidsplassene, sier Ishak. 

Fakta:

- Ineos ble etablert i 1998 og er et av verdens største kjemiselskap med omsetning på 60 milliarder $.

- INOVYN er et av 18 siter i Ineos.

- INOVYN har mellom 4000 og 5000 ansatte.

- Omsetning på 5 milliarder €.

- INEOS Bamble AS på Rønningen og Noretyl AS på Rafnes er også eid av Ineos, men tilhører andre forretningsområder.

Kapasitetsøkning på 15 prosent

Klor/VCM-fabrikken på Rafnes leverer råstoff til tre av konsernets PVC-fabrikker. Nå skal kapasiteten økes med ca. 15 prosent. Det er nødvendig for at PVC-fabrikkene på Herøya, i Newton Aycliffe i England og i Stenungsund i Sverige skal kunne utnytte sin kapasitet fullt ut.

– Vi investerer drøyt en halv milliard kroner i anleggene her på Rafnes, forteller Torbjørn Kaggerud, som er prosjektleder for North Star-prosjektet. – Prosjektet, som skal stå ferdig ved inngangen til 2020, øker kapasiteten med ca. 15 prosent og befester Rafnes som den største, integrerte Klor/VCM-siten i Europa. 


TEKNOLOGI: INOVYN er for en tid siden slått sammen med et konkurrerende selskap, Solvay. Ved oppgraderingen utnyttes kompetansen fra begge selskapene ved å installere den best tilgjengelige teknologien. Det er prosjektleder for North Star-prosjektet Torbjørn Kaggerud godt fornøyd med.

Denne saken er en del av Telemark Næringslivsmagasin. Du kan se hele magasinet her!

Oppgraderer anlegget

På Rafnes produserer INOVYN lut og VCM. Luten selges til eksterne kunder. VCM leveres til tre PVC-fabrikker internt i konsernet.

Anleggene har vært sårbare for avbrudd i strømleveransene etter lynnedslag. Investeringen vil øke oppetiden ved fabrikken, som foredler 1 prosent av den norske strømproduksjonen. – Vi satser på moderne teknologi og reduserer energiforbruket vårt betraktelig. Det er viktig for INOVYN, både fordi det reduserer kostnadene per produsert tonn, og fordi vi jobber mot selskapets mål for bærekraft.

– Mekanisk utstyr og prosessutstyr kjøpes fra utenlandske leverandører. Wood Goop har EPCM-kontrakten. NLI Grenland har en stor mekanisk kontrakt, og en annen stor kontrakt havner trolig også hos et lokalt selskap. Det er store summer som blir tildelt lokale leverandører.

– Det er positivt for området at mange av kontraktørene er lokale, men det er også positivt for oss, understreker teknisk sjef i INOVYN Norge Jan Halvor Bamle. – Vi ønsker å bidra til å bygge opp kompetansen til å kjøre denne typen prosjekter lokalt. Det er viktig for oss å ha leverandører med nærhet til anlegget vårt og vår type prosess. Det er viktig for alle industriaktørene i Grenland at vi har en leverandørindustri som er konkurransedyktig.

Del artikkelen på Facebook