Annonsørinnhold i samarbeid med Nytt Rør AS

Hva er dette?

 
 

Få helt nye rør!

Rørsystemer har vært i bruk siden antikkens tid, og har naturligvis utviklet seg siden den gang. Rør har ulik levetid, og etter en stund mister de sin funksjon og må fornyes. Nytt Rør er eksperter på rørfornying og inspeksjon av alle typer rør. De utbedrer de aller fleste rør uten å grave eller rive. I stedet legges innvendig foring i de gamle rørene. På den måten får gamle rør samme funksjon og levetid som et nytt.

Annonsørinnhold i samarbeid med Nytt Rør AS

Nytt Rør AS

– Nytt Rør er først og fremst eksperter på rørfornying. I tillegg utfører vi en rekke andre oppdrag, som høytrykkspyling, rørfornying, tetthestprøving og rørinspeksjon. Våre ansatte er nevedyktige så de utfører andre små oppdrag i forbindelse med rørfornying. Dette inkluderer for eksempel pigging av trasser og gravearbeid, sier Martin Antonio Svendsen, salg og markedsleder.

I hovedsak er firmaet enestående på rørfornying, og tidligere leide de inn gravere for alt utvendig gravearbeid, men nå utfører de en del av dette selv.

Nytt Rør AS ble etablert i 2008 og har som visjon og etablere seg som en ledende aktør innen rørfornying og inspeksjon av alle typer rør. De holder til på Stathelle i Bamble og har i dag 10 ansatte.

Grunnleggerne er Mortens Rørinspeksjon og ØPD Solutions, to lokale selskaper med lang erfaring innen arbeid med alle typer rør på land og under vann.

Rørfornying er et samlebegrep for installasjon av nye rør på innsiden av gamle rør. Dette gjennomføres uten å grave opp hage, pigge kjeller/badegulv eller rive ned vegger.

Ulike avløpsrør har ulik levetid og rør som er 30-50 år gamle kan ha mistet noe eller mye – av sin opprinnelige funksjon. Rørenes funksjon og standard påvirkes av faktorer som råvarer, bevegelser i huset og hva som renner gjennom rørene. Dette kan gi skader på rørene som gjør at de må skiftes.

Tradisjonelt må det rives og pigges for å frilegge og fjerne gamle rør før nye rør kan installeres. I de aller fleste tilfeller i dag er ikke dette nødvendig. Nå kan det nemlig legges innvendig foring i de gamle rørene. Da benyttes de gamle rørene som støpeform for en ny, innvendig foring. De gamle rørene får samme funksjon og levetid som nytt rør.

– Vi lager et nytt rør inne i det gamle røret. Så lenge kunden ikke har ventet for lenge og det ikke har skjedd noe brudd, slipper vi å grave. Er det derimot slik at vi må grave og pigge, så gjør vi dette kun frem til bruddet og rørfornyer derfra, forklarer Svendsen. 

Mannen i røret! Anders Mathisen er i full gang med inspeksjon av rør.

Raskere, enklere og rimeligere

Ved rørfornying er første steg å foreta en rørinspeksjon av rørtraseen. Operatørene hos Nytt Rør ser etter skader på rørnettet, og ut fra det de ser under inspeksjonen kan de se tilstanden på rørene og kommer med et pristilbud.

For å kunne utføre en rørinspeksjon trenger operatørene tilgang til rørene; fra kum, septiktank, stakeluke i kjeller eller andre tilgangspunkter som er tilgjengelige.

Før rørfornyingen starter vil rørnettet renses og klargjøres. Operatørene blander en epoxyblanding og fører denne inn i en strømpe. Denne strømpen blir ført inn i en trommel og blir tilpasset røret og dimensjonen på røret. Før strømpen føres inn i røret har den blitt valset slik at expoxyblandingen blir fordelt jevnt over. Strømpen blir ført gjennom røret ved hjelp av lufttrykk. En expoxyblanding eller polyester harpiks blir tilført filtstrømpen, og denne foringen herdes raskt. For å kutte hull mellom grenrør og stammen går operatøren inn med et kamera og robotkutter. Denne roboten vil skjære hull til grenrørene, og overgangene mellom stamme og grenrør vil bli forsterket med en hatt.

Resultatet er et fullverdig rør inne i det gamle røret med glatte overflater og lang levetid.

– Fordelene med rørfornying er at vi ikke trenger å gjøre store inngrep i fyllmassene. Som regel kan vi kjøre en foring fra toalett, takluke eller tilgangspunkt i kjelleren. Vi slipper å pigge opp gulvet eller rive vegger så rørfornying er mer lønnsomt og har en levedyktig utførelse. Den største fordelen er at kunden kan bo og bruke huset mens rehabiliteringen pågår. Vi stenger bare avløpet noen timer på dagtid. Det gamle røret blir som nytt, og kan holde en hel generasjon, sier Svendsen.

Det siste som utføres er en etterkontroll av det nye røret med et inspeksjonskamera. På den måten forsikrer operatøren seg om at rørfornyingsjobben er løst på best mulig måte.

Med denne kulen kan Nytt Rør innføre foringer i dimensjoner helt opp til 500 mm og lengder opp til 250 meter.

Det er mange grunner til at rør må byttes, men den vanligste grunnen er fordi rørene er blitt for gamle. For stammer og grenrør kan det være materialsvakhet på grunn av elde, bevegelse i hus eller fundament, bygg- og anleggsvirksomhet eller gjentatt åpning av tette rør ved spyling, staking eller bruken av kjemiske avløpsåpnere som for eksempel Plumbo.

For bunnledninger (horisontale rør fra husets kjeller ut til kommunalt nett) er grunnen som regel materialsvakhet på grunn av elde, frostsprening/tele, anleggsvirksomhet som har foregått over rørene eller røtter som har vokst inn i rørsprekker og skjøter.

Om du er ute i god tid og tar tak i problemene før de blir for store, kan du spare mye penger. Har ikke skaden blitt for stor kan du reparere skadene med rørfornying fremfor å grave opp de gamle rørene og bytte dem. 

Nytt Rør AS har en bred kundemasse, som består av alle som har rør. Private utgjør en stor del av oppdragsmengden, men også borettslag, sameiere, industri og kommune benytter seg av Nytt Rørs tjenester.

Rørinspeksjonen er fullført og Anders Marthisen dukker opp fra arbeidsplassen under bakken.

Rørfornying er noe man gjør fordi man må, og alt for sjelden før man må.

Nytt Rør AS

Hovedområdet er Telemark og Vestfold, men bilene fra Nytt Rør er også å se i Oslo og den andre siden av fjorden. Dette er også et marked det satses på i fremtiden.

På merittlisten over lokale prosjekter står blant annet Stigeråsen Borettslag i Skien og borgeåsen Borettslag, Høyer Hotell, Tea Banken i Skien og Kragerø Sykehus.

Svendsen forteller at kundeservice står i fokus hos Nytt Rør. Kommer det en telefon fra en fortvilet innbygger om tette rør, er de ikke sene med å hive seg rundt og komme til unnsetning. De har også et godt samarbeid med Brødrene Henriksen og Morten Rørinspeksjon i Kodal, Sandefjord, hvor mannskapet gjerne stiller til disposisjon når det er behov for dem.

– Våre kunder er meget fornøyde. Flere ganger har guttene blitt invitert på middag som en ekstra takk for godt utført oppdrag. Stadig vekk serveres de kaffe og kaker mens de holder på med rørfornyingen også. Vi jobber for fornøyde kunder og vet at vi leverer et godt produkt. Hos oss vektlegges at alle skal være serviceinnstilte. Det er ingen tvil om at guttene gjør en god jobb, sier Svendsen fornøyd.

Nytt Rør har ikke bare fokus på topp moderne utstyr og kundeservice. Også intern utvikling står høyt på listen. Alle som sitter i ledelsen har jobbet som operatører tidligere, inkludert Svendsen. Her er alt tilrettelagt for at man skal kunne jobbe seg oppover. Ledelsen er opptatt av å tilrettelegge for alle ansatte.

Firmaet bruker produkter godkjent av Sintef, og det avholdes kurs innenfor disse feltene. Siden de jobber i ulike felt innen industrien, hvor det er strenge krav til HMS, er det kurs på de forskjellige plassene. Alle ansatte er pålagt å fullføre samtlige kurs.

Så er du på jakt etter nye rør uten å grave, stiller Nytt Rør seg til disposisjon. I bunn og grunn er det jo det innvendige som teller… 

Nytt Rør AS

• Nytt Rør AS ble etablert i 2008 av Mortens Rørinspeksjon og ØPD Solutions. To lokale selskaper med lang erfaring innen arbeid med alle typer rør på land og under vann.
• Nytt Rør ble medlem av Rørfornying Norge fra etableringen på bakgrunn av eiernes erfaring og renommé.
• I forbindelse med etableringen av et nytt selskap kjøpte Nytt Rør Veolia Miljø sin avdeling innen rørinspeksjon. Vi overtok samtidig to rørinspeksjonsbiler med operatører som tilsammen hadde over 15 års erfaring innen inspeksjon av ledningsnett. Selskapene omfattes av rengjøring, kontroll, utbedring og produksjon av rør.
• Nytt Rør kjøpte i 2011 Mortens Rørinspeksjon AS.
• ØPD Solutions solgte Nytt Rør til Nytt Rør Holding i 2014.
Nytt Rør Holding holder i dag Mortens Rørinspeksjon AS og Nytt Rør AS.
• Nytt Rør AS har som visjon og etablere seg som en ledende aktør innen rørfornying og inspeksjon av alle typer rør.
• I dag teller avdelingen på Stathelle i Bamble kommune totalt 10 ansatte.
• Via vårt sterke samarbeid med søsterbedriften Mortens Rørinspeksjon i Kodal, Sandefjord kan vi tilby våre kunder et bredt spekter innenfor rørinspeksjon, rørfornying, høytrykksspyling og tetthet-/trykktesting samt desinfisering av kommunale og private ledningsnett.

Del artikkelen på Facebook