Annonsørinnhold i samarbeid med Kranringen AS

Hva er dette?

 
 

Et solid grunnlag for trygge løft

Enten du trenger hjelp til å flytte tunge og store ting eller mindre og lettere ting, er Kranringen klar til å ta løftet for deg. Med røtter tilbake til 1924, sørger det tradisjonsrike firmaet for et solid grunnlag – både for oppdragene som utføres, lokalsamfunnet og sine ansatte.

Annonsørinnhold i samarbeid med Kranringen AS

Kranringen AS

Det er 75 år siden Kranringen tok sitt første løft. Siden den gang har de gule maskinene jobbet konstant med å flytte, transportere og løfte alt fra prosessutstyr, stålkonstruksjoner, rør, hus, båter og byggevarer for sine oppdragsgivere. Slikt gir fornøyde kunder.

Men det er ikke bare på kundesiden at Kranringen jobber for høy standard og fornøyde mennesker. Den filosofien har de nemlig innarbeidet i selskapet også. For ledelsen i Kranringen er ikke i tvil om at trivsel på arbeidsplassen og en solid arbeidsstab er hovedårsaken til den langvarige suksessen.

I dag har Kranringen 91 ansatte, fordelt på fire avdelinger rundt om i Norge. Den største avdelingen, samt hovedkontoret, ligger i Skien. Nå har Magnus Nilsen overtatt styringen som daglig leder.

Magnus er født og oppvokst i bransjen. Det var hans bestefar, Isak M. Nilsen, som startet eventyret med løft og transport helt tilbake i 1943. Isak begynte med to tomme hender og en lastebil under andre verdenskrig. I det tyskokkuperte Norge kjørte Isak for mølla på dagtid og på oppdrag fra Hjemmefronten om natten. På midten av 50-tallet utvidet han med biler med kran, og den første mobilkranen kom i 1960. Sønnene Ivar og Harald ble en del av bedriften i 1967, og for fem år siden gikk de av med pensjon. Brødrene solgte seg ut av firmaet i 2013. Ivar sitter fremdeles i styret, og er daglig leder i Kranringen Holding AS. 

I 1993 gjorde Magnus sin entré, og tredje generasjon Nilsen sitter nå med føringen. – Jeg kom inn fordi det var behov på økonomisiden. Siden det har jeg gått gradene, innen lønn og regnskap, drift, salg og teknisk.

– Da tidligere daglig leder gikk av i august, var vi nødt til å omorganisere oss ganske fort. Vi var tre stykk nærmest daglig leder, som måtte ta over hans oppgaver. Dette løste vi internt. Så nå er vi en ledergruppe som består av Hans Olav Hjeldstad, Tor Espen Aarstad og meg, sier Magnus. 

Magnus Nilsen - tredje generasjon som sitter i forsetet i Kranringen.

En stor takk til de ansatte

Magnus legger ikke skjul på at de har et godt og tett team som har fokus på å bevare Kranringens lange historie. Med røtter tilbake til 1924, er det ikke tvil om at det er mye kompetanse og erfaring som må tas vare på. Selskapet har også investert mye i både utstyr og personer. Målet er å drive en sunn virksomhet som bygger videre på dette, samtidig som det gode arbeidsmiljøet skal beholdes.

– Målet er å ha et tett og godt arbeidsmiljø hvor alle føler seg hjemme, fastslår Magnus.

Kranringen har tydeligvis lyktes med dette, for selskapet har en rekke dyktige medarbeidere som har lang fartstid. Roger Espelid og Trond Strand har begge mellom 30-40 år hos Kranringen. Den som har vært ansatt lengst er Reidar Rekvik. Første dag på jobb hos Kranringen var i august 1979!

– Jeg startet som sjåfør og kan ikke legge skjul på at jeg trives utmerket her. Jeg har vært med på det meste, og fått lov til å utvikle meg og ta vare på kundene. Det passer meg utmerket, sier han fornøyd.

Etter mange år ute i feltet har Rekvik nå trukket inn på kontoret hvor han er driftskoordinator og opplæringsansvarlig for lærlinger. Han forteller om en bransje hvor kundekontakt er viktig, og når man først er kommet tett på en kunde, betyr det som regel at kunden ofte spør etter sjåføren til neste oppdrag.

– Jeg har hatt et kjempeflott arbeidsliv, med faste kunder og frihet under ansvar. Ingen dag er lik og det hender ofte at vi møter utfordringer som må løses på stedet. Jeg trives godt med de varierte arbeidsoppgavene. Det er jo noe spesielt når en reiser ut og det meste ser håpløst ut, men så finner vi en løsning for kunden til slutt. Det er jo det Kranringen er kjent for – å være en problemløser, smiler han.

Spennende. Morsomt. Utfordrende. Variert. Godt samarbeid. Det er disse ordene som går igjen når lærling Christoffer Espelid og hovedtillitsvalgt Herman Wergeland skal beskrive arbeidsdagen. Espelid begynte som lærling i juni 2017, mens Wergeland har litt lengre fartstid med sine 13 år.

Espelid fikk et godt innblikk i bransjen gjennom sin far Roger, en rutinert kar hos Kranringen. Han har fra tidligere fagbrev som laborant, så det er en helt annen verden han befinner seg i nå. Lærlingen forteller om en spennende arbeidsdag hvor ingen dag er lik, og hvor det skjer noe nytt hver dag.

– Jeg er blitt tatt godt i mot og får god oppfølging og opplæring, så jeg trives jeg, sier han.

Wergeland, rutinert mobilkranfører og hovedtillitsvalgt, kan ikke annet enn å si seg enig med sin unge kollega.

– Det er gøy med oppdrag hvor man må tenke ut løsninger. Jeg har vært med på mange spennende og krevende jobber i de årene jeg har vært her, og det er det som gjør arbeidsdagen interessant. I tillegg er jeg bindeleddet mellom ledelse og de på gulvet. Selv om det noen ganger må noen forhandlinger til, så er det en god kjemi mellom oss alle, forteller han.

Magnus er tilfreds med sine ansatte, hvor sjåførene er både menn og kvinner.

– Vi er avhengig av en viss type personer. De må takle å ha en meget variert hverdag, hvor de hopper fra det ene til det andre. Hos oss er det aldri ensformig. Så vi trenger personer som er allsidige, og som kan bytte mellom oppdrag hvor man kjører frem og tilbake til samme arbeidsplass i noen måneder, for deretter å ha fire jobber om dagen, fastslår han. 

Reidar Rekvik har vært i Kranringen siden 1979, og er uten tvil mannen med lengst erfaring i selskapet.

Vi er fortsatt en lokal bedrift

Hos Kranringen jobber de sjelden i team, men heller en og en når man er på oppdrag. Mannskapet er selskapets ansikt utad. Med mye kundekontakt er det viktig å opptre profesjonelt og skikkelig.

Basert på de positive tilbakemeldingene fra kunder, samt den store faste kundebasen, er det ingen tvil om at de har lykkes.

Kranringen har fortsatt en sterkt lokal tilknytning til tross for at de ble kjøpt opp av danske BMS i 2013. Det begynte med et samarbeid mellom et dansk og nederlandsk firma allerede i 2001. I forhold til at bransjen var i endringer, søkte Kranringen etter noen partnere slik at de kunne bli større og dermed stå sterkere i bransjen. På eiersiden hadde de Mammoet, verdens største kranfirma, samt BMS i Danmark, en dominerende aktør i bransjen. De to firmaene kjøpte en tredjedel hver. I mange år var konstellasjonen at disse to selskapene og Nilsen eide hver sin del. I 2013 trakk Mammoet seg ut og BMS kom inn med en med en større eierdel.

Overgangen gikk fint, og Kranringen lever fortsatt sitt eget liv og profil, med god kontakt og støtte fra Danmark.

Også navnet Kranringen har gammel historie. Allerede tidlig på 80-tallet forsøkte en rekke kranfirmaer å slå seg sammen og danne en konstellasjon som skulle hete Kranringen. Det gikk ikke som planlagt, så da Nilsen-familien kjøpte Johan Evensen Kranservice i Sandefjord, hvor røttene fra 1924 kommer fra, i 1999, ble navnet tatt i bruk. Dette var oppstarten for dagens Kranringen.

Selskapet har en rekke fortrinn når det kommer til den sterke konkurransen på markedet. De har et godt rykte, er dyktige på det de gjør, leverer til kundens forventninger og da faller det naturlig for kunden å velge Kranringen igjen.

Kranringen har en rekke trofaste kunder, som har bestilt løfting og transport i 40 år. Magnus forteller at de ønsker å dekke alle kunders behov; fra private til tung industri, fra små og store oppgaver. Kranringen skal være en problemløser. 

Jentene er også med! Ulrikke Weiser (f.v.) og Michelle Høines er godt fornøyd med sin arbeidsplass.

Det største løftet har Magnus selv vært med på. Han trekker gjerne frem avgjørelsen om å vokse som ett av vendepunktene for det etablerte selskapet. Det var først i 99 at de gikk fra å være et lokalt selskap i Skien til nærmest landsdekkende.

Med sin store og moderne maskinpark, dyktige medarbeidere, kunnskap om bransjen, sikkerhet og kundeservice, er Kranringen er trygg partner. De ønsker ikke å vokse for mye i årene som kommer, men heller ruste seg for framtiden og drifte selskapet på en fornuftig og økonomisk måte. På den måten kan de gi noe tilbake til lokalsamfunnet og de ansatte.

Kranringen leverer opp til sitt slagord: Solid grunnlag for tunge løft. Orker ikke du ta jobben, så tar guttene og jentene i Kranringen gjerne jobben for deg! 

Kranringen AS

• Kranringen AS er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større og bredere, kundene flere og jobbene mer krevende. I dag er Kranringen en av Norges største og mest komplette leverandører innen kranløft og transport til oppdragsgivere i ulike segmenter.
• Med fire sentralt plasserte avdelinger i Sør-Norge og solide forbindelser til BMS i Danmark, disponerer Kranringen store ressurser. Gjennom en fusjon av alle våre avdelinger fra 2014 får vi mer nærhet til markedet, samtidig som vi blir i bedre stand til å møte et økende behov for våre tjenester.
• For oss er ingen oppdrag for små og ingen for store.
• Vi betjener private, industrien og det offentlige med våre tjenester.
• Kranringen disponerer kraner som tar løft opp til 1350 tonn og transportutstyr som tar opp til 2200 tonn på hjul.
• Alle oppdrag blir skreddersydd etter kundens behov og oppdragets omfang.
• Sikkerhet er i fokus hos Kranringen.

Derfor har vi har satt oss følgende mål for vårt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid:
• Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig.
• Levere ethvert oppdrag i henhold til de spesifikasjonene kunden setter og i henhold til de krav som gjeldende standarder for faglig utførelse beskriver, slik at kunden får det produktet han forventer.
• For å nå dette målet, er det innført et ledelse og styresystem som tilfredsstiller både HMS forskrifter og dagens krav til kvalitetssystem. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og OHSAS 18001.

Del artikkelen på Facebook