Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Inovyn:

Investerer nær 700 millioner i Grenland

Annonse fra Inovyn

– INOVYN er inne i en periode med god lønnsomhet. De siste årene har vært gode for oss, og den nære framtiden ser positiv ut, sier fabrikksjef på Rafnes Rodney Ishak. Det er bakteppet for at eierne nå investerer mellom 650 og 700 millioner kroner i kapasitetsutvidelser på Rafnes og i Herøya Industripark.

– Vi opererer i en markedssyklisk bransje. Derfor er det viktig for INOVYN å investere for å gjøre oss mer bærekraftige når de dårlige tidene kommer. Det vet vi vil skje før eller siden, sier fabrikksjefen.

Ineos-konsernet, som eier INOVYN, har som strategi å styrke sin inntjening når bransjen er i bunnen av syklusene. Derfor investeres det i to prosjekter: North Star, som er utvidelsen av Klor/VCM-fabrikken på Rafnes, og Venusprosjektet, som er utvidelsen av PVC-fabrikken på Herøya.

– Begge prosjektene vil bidra til å redusere vår enhetskostnad per produsert tonn PVC. Lønnsomheten ved fabrikkene blir bedre, og dermed trygges arbeidsplassene, sier Ishak. 

Fakta:

- Ineos ble etablert i 1998 og er et av verdens største kjemiselskap med omsetning på 60 milliarder $.

- INOVYN er et av 18 siter i Ineos.

- INOVYN har mellom 4000 og 5000 ansatte.

- Omsetning på 5 milliarder €.

- INEOS Bamble AS på Rønningen og Noretyl AS på Rafnes er også eid av Ineos, men tilhører andre forretningsområder.

Kapasitetsøkning på 15 prosent

Klor/VCM-fabrikken på Rafnes leverer råstoff til tre av konsernets PVC-fabrikker. Nå skal kapasiteten økes med ca. 15 prosent. Det er nødvendig for at PVC-fabrikkene på Herøya, i Newton Aycliffe i England og i Stenungsund i Sverige skal kunne utnytte sin kapasitet fullt ut.

– Vi investerer drøyt en halv milliard kroner i anleggene her på Rafnes, forteller Torbjørn Kaggerud, som er prosjektleder for North Star-prosjektet. – Prosjektet, som skal stå ferdig ved inngangen til 2020, øker kapasiteten med ca. 15 prosent og befester Rafnes som den største, integrerte Klor/VCM-siten i Europa. 


TEKNOLOGI: INOVYN er for en tid siden slått sammen med et konkurrerende selskap, Solvay. Ved oppgraderingen utnyttes kompetansen fra begge selskapene ved å installere den best tilgjengelige teknologien. Det er prosjektleder for North Star-prosjektet Torbjørn Kaggerud godt fornøyd med.

Oppgraderer anlegget

På Rafnes produserer INOVYN lut og VCM. Luten selges til eksterne kunder. VCM leveres til tre PVC-fabrikker internt i konsernet.

Anleggene har vært sårbare for avbrudd i strømleveransene etter lynnedslag. Investeringen vil øke oppetiden ved fabrikken, som foredler 1 prosent av den norske strømproduksjonen. – Vi satser på moderne teknologi og reduserer energiforbruket vårt betraktelig. Det er viktig for INOVYN, både fordi det reduserer kostnadene per produsert tonn, og fordi vi jobber mot selskapets mål for bærekraft.

– Mekanisk utstyr og prosessutstyr kjøpes fra utenlandske leverandører. Wood Goop har EPCM-kontrakten. NLI Grenland har en stor mekanisk kontrakt, og en annen stor kontrakt havner trolig også hos et lokalt selskap. Det er store summer som blir tildelt lokale leverandører.

– Det er positivt for området at mange av kontraktørene er lokale, men det er også positivt for oss, understreker teknisk sjef i INOVYN Norge Jan Halvor Bamle. – Vi ønsker å bidra til å bygge opp kompetansen til å kjøre denne typen prosjekter lokalt. Det er viktig for oss å ha leverandører med nærhet til anlegget vårt og vår type prosess. Det er viktig for alle industriaktørene i Grenland at vi har en leverandørindustri som er konkurransedyktig.

Redaksjonen i Telemarksavisa har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet