Pasienter ligger fortsatt på gangen og i oppholdsrom. I øyeblikket er det et overbelegg i Skien og Notodden på totalt 26 pasienter.

– På det mest ekstreme var det over 60 pasienter flere enn hva vi har beregnet sengeplass til, sier avdelingsleder, Anne Augestad Larsen, på medisinsk klinikk.

For å håndtere den store pågangen har sykehuset blant annet tatt i bruk tre sengeplasser på klinikk for rus og psykiatri. I tillegg er det opprettet åtte nye sengeplasser på lungeavdelingen.

– Vi har mange eldre pasienter som har behov for innleggelse. Årsakene er sammensatte, men det er nok en overvekt av lungebetennelse, influensa, covid eller andre virus, sier Augestad Larsen.

Hun tilføyer at det også har vært RS-virus og infeksjoner. Sykehuset oppjusterte beredskapen til «grønt nivå» i begynnelsen av måneden. Pårørende frarådes å dra på besøk, med mindre det er helt nødvendig.

Ny utvikling

– Hva er situasjonen etter dagens beredskapsmøte?

– Det er nok en liten bedring. Vi synes at pila peker riktig vei. Det er noen færre pasienter som kommer inn. Litt lavere andel influensa og RS-virus. Samtidig har Skien kommune tatt imot en større andel utskrivningsklare pasienter. Det hjelper, svarer Augestad Larsen.

Sykehuset har flyttet personell fra andre tjenester til der det brenner mest. Det er fortsatt grønt nivå på beredskapen.

– Sykefraværet blant ansatte har gått ned, noe som er bra. Det speiler resten av samfunnet. Det blir ny vurdering av beredskapen til mandag, sier hun.

Hun opplever at både personalet og pasienter har vært tålmodige, og akseptert en tøff situasjon.

– Vår hovedprioritet er å sikre at folk får medisinsk forsvarlig behandling. Pleie og omsorg har det nok ikke vært like mye av som folk kanskje skulle ønske. Noen opplever nok også at de blir skrevet ut tidlig, men pasienter har sjeldent behov for å komme tilbake etter utskrivning. Der har vi god statistikk.