Spørsmålet tar utgangspunkt i en fersk artikkel i TA om det nye sykehjemmet som reiser seg i Skien sentrum - Kverndalen bo- og dagsenter. I denne artikkelen kommer det fram at hvert av rommene for de eldre skal utstyres med vaskemaskin.

Det er Høyre ved Halvor Berg-Hanssen som har sendt forespørselen til leder av utvalg for helse og omsorg i Skien kommune.

Praktisk og tjenlig

Berg-Hanssen peker på at partiet er opptatt av at det skal være godt å bo på kommunens sykehjem og at det er praktisk der, enten det handler om beboer, pårørende eller ansatte. Men han undrer seg over om vaskemaskin "er praktisk og tjenlig".

Spørsmålene fra Berg-Hanssen og partiet er formulert slik:

1. Er beboerne i den kategori at de er i stand til å stelle seg selv, og vaske eget tøy?

2. Hva er kostnadene pr. rom for egen vaskemaskin?

3. Skien kommune eier sitt eget vaskeri. Hva er begrunnelsen for ikke å benytte dette, og i stedet overlate til den enkelte beboer å vaske eget tøy?

Berg-Hanssen ber om et svar i forbindelse med utvalgsmøtet 26. oktober.