For ordens skyld, dette er vedtaket som ble fattet i Porsgrunn formannskap og som senere har skapt diskusjon, debatt og kronikker, også langt utover Porsgrunns grenser:

Porsgrunn kommune anmelder at det ble hengt opp plakater med hatefullt innhold før SIANs arrangement i Porsgrunn.

Formannskapet ber SIAN betale for kommunens kostnader knyttet til deres arrangement i Porsgrunn.

Formannskapet erklærer at denne type arrangementer er uønsket i Porsgrunn kommune og oppfordrer innbyggerne til å holde seg unna.

Formannskapet mener at denne type arrangementer faller utenfor det kommunen skal tilrettelegge for, og ønsker ikke å benytte kommunal grunn til å skape frykt og utrygghet for innbyggere og økonomiske tap for næringsdrivende. Hvis statlige myndigheter gir tillatelse til slike arrangement i Porsgrunn, så skal kommunen jobbe for at det velges et sted som ikke hindrer øvrige innbyggere og aktiviteter.

Forslaget ble fremmet av Ap, H, Sp, Mdg og KrF. Eneste representant som stemte mot forslaget var Frps Stine Margrethe Knutsdatter Stamland.

– Ugyldig

Sammen med resten av partigruppa mener Knutsdatter Stamland at vedtaket må kjennes ugyldig. Dette med henvisning til at det mangler hjemmel i lov og er i strid med politilovens bestemmelser om demonstrasjoner og normalpolitivedtekten. Videre hevder de det er i strid med grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og demonstrasjonsfrihet, samt menneskerettsartikkel 19.

– Kravet om lovlighetskontroll framsettes på bakgrunn av at representantene mener kommunen ikke har anledning til å kreve betaling for demonstrasjoner av enkelte organisasjoner eller å vedta at enkelte organisasjoners arrangementer skal foregå på avsidesliggende steder kun basert på hvilke meninger organisasjonen måtte ha, skriver de i brevet adressert til kommunen.

Anmodningen om lovlighetskontroll ble sendt kommunen i starten av november og er signert av Stine Margrethe Knutsdatter Stamland, Nelly Olsen, Robert Welfler og Kenneth Lindhjem.