Gå til sidens hovedinnhold

Vil utsette å se på godtgjørelsene til politikerne

SKIEN: Kontrollutvalgssekretariatet vil vente med å se på godtgjørelser og dobbeltgodtgjøring. Dette fordi fylkeskommunen må lage en ny forskrift.

Som TA påpekte i begynnelsen av september så hadde ikke Vestfold og Telemark fylkeskommune fått med seg en endring i Kommuneloven i 2019. En endring som tilsa at økonomisk reglement for folkevalgte skal vedtas som en forskrift og ikke som et reglement.

Nå bruker Kontrollutvalgssekretariatet dette som begrunnelse for at man ønsker å utsette saken om godtgjørelse til folkevalgte til fylkespolitikerne har vedtatt denne forskriften. Noe som tidligst vil skje i slutten av oktober eller begynnelsen av november.

«Kontrollutvalget ber om at det legges opp sak i kontrollutvalget når forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Vestfold og Telemark sendes ut på høring. Kontrollutvalget vil gi en samlet høringsuttalelse til forskriften», er innstillingen til Kontrollutvalgets møte i neste uke.

Ingen store endringer

Men etter det TA kjenner til er det ikke kommet noen signaler fra fylkesrådmannen om at det vil komme forslag i forhold til problematikken rundt dobbeltgodtgjørelser. Som TA har satt fokus på er det i dag ingen ting til hinder for at fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid kan motta godtgjørelse både fra fylkeskommunen som varaordfører og fra KS som nestleder. Heller ikke i forhold til om heltidspolitikere skal kunne ha styreverv ved siden av med godtgjørelser.

Ikke i samsvar

I innstillingen til kontrollutvalget skrives sekretariatet: «Gjeldende reglement for godtgjøring i fylkeskommunen er ikke utarbeidet i samsvar med kravene i den nye kommuneloven og fylkesrådmann har derfor igangsatt arbeidet med å utarbeide forskrift. I forbindelse med dette arbeidet har fylkesrådmannen foreslått at maksimal grense for godtgjørelse som folkevalgt i fylkeskommunen bør presiseres. Det foreligger per i dag ikke flere forslag til presiseringer.»

Kontrollere, ikke mene

Sekretariatet påpeker også at det ikke er Kontrollutvalgets oppgave å komme med forslag til endringer i reglementet i utgangspunktet, men å kontrollere at intensjonen etterleves.

«Kontrollutvalget er ansvarlig for kontrollarbeidet med hele den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle alle forhold ved virksomheten til kommunen, så lenge det kan defineres som kontroll. Dette gjelder såframt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller vurderer i hvilken grad vedtak er politisk hensiktsmessige. Kontrollutvalget skal derfor ikke gå inn og vurdere selve godtgjørelsesreglementet, men kan vurdere om intensjonen i vedtatt reglement etterleves.»