Informasjonen kommer fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Objektivt syn

Telemark landbruksselskap står sentralt i opplegget og har mottatt midler til «tiltak for auka kunnskap og interesse for berekraftig matproduksjon». Diverse ungdomsskoler og videregående skoler blir med.

Det heter at det trengs en bedre forståelse for mekanismen knyttet til matproduksjonen og landbruk. Og videre: «Eit objektivt syn på kor landbruket står i klimadebatten, og ei oversikt over moglegheiter og utfordringar jordbruket står ovanfor er grunnleggjande for å kunna forma ei meining om berekraftig matproduksjon.»

Et komplisert tema

Det legges ikke skjul på at dette er et omfattende og komplisert tema – uten en enkel fasit. Men godt undervisningsmateriell vil med stor sannsynlighet gi en bedre forståelse. På samme tid vil landbruket kunne bedre sitt omdømme blant de unge.

En tar utgangspunkt i nettsiden: www.bærekraftigmatproduksjon.no

FNs bærekraftsmål er sentral på siden.

Som det heter der: «Alle må spise, og helst vil vi spise noe som er bra for klimaet og kloden.»