– Tilbudet har over år blitt redusert, og spesielt i øvre Telemark. Det gir større avstander mellom de som trenger hjelp og mindre kapasitet, sier ordfører i Seljord kommune, Beate Marie Dahl Eide (SP).

Telemark Senterparti vil derfor styrke tilbudet om psykisk helsehjelp og videreutvikle de distriktspsykiatriske sentrene og barne- og ungdomspsykiatrien. Under koronapandemien har det vært et større press på barn og unge.

– Behovet for god DPS i hele fylket vil øke. For oss er det viktig at tilbudet blir styrket og at pasienter og pårørende skal reise kortest mulig. Vi har tro på å få til et tettere samarbeid og rekruttere fagfolk til avdelingene i Seljord og på Notodden, sier Eide.

Venteliste

Om lag halvparten av Norges befolkning opplever psykiske lidelser i løpet av livet. Vurderingen for innleggelse til Notodden eller Seljord DPS er flyttet til Skien, og Telemark Senterparti reagerer på økningen i avslag.

– Vi ønsker å opprette flere behandlingsplasser, både for dem som trenger innleggelse og bedre tilgang til enkeltbehandlinger. Både nasjonalt og i fylket ser vi at det er ventelister og at unge og eldre blir avvist. Det er store behov og vi ønsker tett dialog for å utvikle tilbudet, sier Eide.