Orienteringen i utvalget for klima, miljø og byutvikling tirsdag fikk det fram.

Det var prosjektleder Terese Kolberg Seynaeve som ledet an.

Tre alternativer

Prosjektlederen presenterte tre alternativer, og hun gikk inn for det hun omtalte som alternativ tre. Kjernen i det er at Langbrygga stenges for bilkjøring, hotellet skal selv sørge for matlevering på eget areal.

Vurderingen er at dette vil være trygt og attraktivt for samtlige og at det fjerner uønsket kjøring, over Tollbodplassen og Langbrygga.

Heier på

- Dette heier jeg på, slik jeg ser det er alternativ tre det beste, uttalte Åse Gro Bakke i SV.

Thomas Bakken i Bypartiet og Stein Erik Amlie i Høyre var enige.

Oppfordring om å ta hensyn

Noen av de andre politikerne merket seg at løsningen ikke er hotellets foretrukne og at en måtte forvisse seg om at hotellet og de andre i området ikke ble forhindret i sine virksomheter.

Ingen uttrykte at de var uenige i det.

Administrasjonen understreket dessuten i sin visjon at "Langbrygga vil framstå som en "attraktiv portal til den nye bydelen Skien brygge - og mindre biltrafikk kan legge føringer for foretrukket bybruk i denne delen av sentrum."

Og det ble samtidig kommunisert at Langbrygga vil bli et såkalt byrom.

Kjernen i det andre alternativene:

Nummer 1: Enveiskjøring fra sør til nord.

Nummer 2: Enveiskjøring fra sør til tverrgaten ved hotellet.