TA har tidligere omtalt at Porsgrunn kommune nok en gang behandler en søknad om serveringsbevilling fra selskapet Stockmand AS, som ønsker å åpne kafé i Storgata 114.

I 2016 stengte Skien kommune kafeen hans. Senest i 2019, etter å ha blitt nektet serveringsbevilling en rekke ganger, gjorde eieren av Stockmand et nytt forsøk på å få til kafedrift i Storgata, uten å lykkes.

Mattilsynet opplyste først overfor kommunen at det ikke var anbefalt serveringsbevilling før virksomheten hadde registrert sitt spisested via Mattilsynets skjematjenester. Nå har instansen kommet med en orientering om at dette skal være i orden.

– Stockmand AS ved Franco Mamedi har nå registrert sin virksomhet hos Mattilsynet med aktiviteten «Restaurant og Kafe».

Likevel ser det ikke ut til at alt er på plass. Nå har kommunen svart med at søknaden til Stockmand-eieren, Franco Mamedi, har en rekke mangler.

Etter gjennomgang av søknaden ber bevillingsmyndigheten om følgende opplysninger:

  • Dokumentasjon på at daglig leder av serveringsbevillingen har bestått etablererprøven i servering
  • Oppdatert dokumentasjon om aksjekapital
  • Oppdatert generalforsamlingsprotokoll
  • Finansieringsplan
  • Ansettelseskontrakt for daglig leder av serveringsbevillingen