– Vi er tross alt heldigere stilt enn mange andre kommuner, men vi må gjøre noen valg, vi også, sier ordfører Tor Peder Lohne etter møtet i formannskapet denne uka. Men det er først i kommunestyret 10. desember, budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021–2024 blir banket inn.

– Vi skal ikke underslå at det omstillingsarbeidet som vi satte i gang tidligere, har gitt oss et forsprang. Hadde vi ikke gjort det, hadde det vært vanskeligere.

Vil skåne

Noen vanskelige valg må likevel bli tatt, men noen salderingsposter i kommunedirektørens forslag vil bli skånet.

Karlien de Schuyteneer gikk på talerstolen for å forklare hvor viktig tilskudd til sommerjobb for ungdom er.

– Det er en så bra og en så unik ordning det som vi gjør her. Det sikrer at alle 16-åringer får en sommerjobb. Søker de på en jobb og ikke får den, er de sikret en jobb i kommunen. Det er en ordning som er med på å bekjempe fattigdom, sa hun og påpekte at det vil være med på å gi kommunen et godt omdømme, og bidra til at færre ungdommer reiser ut av bygda.

– Jeg er klar over at vi trenger en saldering på 500 000 kroner for å få dette til, men jeg ønsker at vi ser på mulighetene.

Ordfører Tor Peder Lohne mener at dette er en veldig bra tilskuddsordning, som er foreslått strøket fra 2021.

– Det både stimulerer næringsdrivende som får et tilskudd, men det gir også tilsvarende sommerjobber i kommunal regi med vedlikehold av ulikt slag eller innenfor helse med trivselsassistenter. Så kan en spørre seg om Drangedal kommune har råd til det. Men det gir alle en likeverdig mulighet uansett status, det gir ungdommene en god opplevelse og en verdifull arbeidserfaring. Det gir også en god hjelp til de som ansetter ungdom.

– Viktig tiltak

Senterpartiet vil også bidra med sine 40 prosent utenom Statens bidrag til Drangedal frivillighetssentral.

– Det er et viktig tiltak som har eksistert i to, som har en klar sosial profil. Vi får veldig mye mer igjen enn det vi betaler, sier Lohne som vil finne salderingen på 280 000 kroner.

Varaordfører Stina Anlaug Sætre argumenterte også for å få til dette spleiselaget, og påpekte det viktige arbeidet frivillighetssentralen gjør.

– Det er ikke minst en veldig viktig møteplass.

Senterpartiet ved ordføreren gjorde også klart at de vil se på barnehageopptaket, utover det som er lovpålagt.

Ett forslag avvist

Både Sp og Ap gjorde det klart at de ikke kom til å fremme noen budsjettforslag før kommunestyremøtet. Det eneste konkrete forslaget som ble lansert for formannskapet, kom fra Aadne Røilid, KrF. Han ønsket at kommunens hjelp til startlån/forvaltningslån på åtte millioner i 2021, ikke skulle gå ned til seks millioner i de to neste årene. Han foreslo at beløpet skulle stå på åtte millioner finansiert ved låneopptak.

Det er kun ved mislighold Drangedal kommune må bidra og stå for sin garanti av egenkapitalen.

Kommunalsjef Hilde Molberg orienterte om at summene ligger et stykke unna behovet.

– Det er meldt inn et behov for 12 millioner kroner årlig, så behovet er der. Summen vi har nå blir oppbrukt i løpet av første halvår, og vi har omtrent 90 låntakere. Restanse og tap er minimalt.

Forslaget fikk to stemmer mot fem, og ble avvist.

– Jeg ønsker ikke å støtte forslaget nå, men det betyr ikke at jeg ikke vil støtte det senere, kommenterte Lohne. Han havnet i en ordklinsj med Røilid om regjeringen gjør nok for kommunene.

– Jeg har høye forventninger til kommuneøkonomien framover. Jeg må være så ærlig å si at regjeringen har kommet med påplussinger i koronasituasjonen. Men det store bildet er at regjeringen ikke ønsker at små og mellomstore kommuner skal eksistere, de skal heller slå seg sammen. Jeg ønsker å utvikle Drangedal. Den beste måten å gjøre det på er gi penger, slik at vi kan gjøre det i egen regi, sier han.

Ordføreren vil ikke ta mer penger fra Drangedal e-verk i en periode der de sliter med å gå i pluss. Han vil ta mer av fondsmidlene, selv om han inderlig godt vet at det ikke er bærekraftig over tid.