Det framholder Karoline Aarvold (Høyre) som har støtte av Bjørn-Kristian Svendsrud (Fremskrittspartiet). De kjemper for å få gjennomslag for dette i fylkestinget denne uka.

Utgangspunktet er «Organisering av undervisningstilbud på nett». I innstillingen fra fylkesdirektøren heter det:

«Ved utforming av undervisningstilbud på nett skal fylkeskommunens egne elever i videregående skole og deltakere i fylkeskommunal voksenopplæring prioriteres.»

Aarvold ønsker seg en fortsettelse som er slik " ... samtidig som vi skal fortsette å gi elever i grunnskolen et tilbud på videregåendenivå i fylket.»

Det er mulig å snu

– Vi er veldig bekymret for at ungdomsskoleelevene i fylket vil mistet det tilbudet de har i dag, et eksempel er et digitalt mattetilbud, uttrykker Aarvold.

– Men dere ble nedstemt i utvalget?

– Ja, vi ble dessverre nedstemt av det rødgrønne flertallet. Men det er ikke for sent å snu.

Startet 2020

Bakgrunnen for saken er at fylkesdirektøren i 2020 fikk i gang en prosess som handlet om å få til «en framtidig strategi for bruk av undervisning på nett i videregående opplæring.

En rapport kom til verden i januar 2021, og en ny gruppe ble nedsatt – med ny rapport. Det er den som ligger til grunn for denne behandlingen.