Regjeringen foreslår at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år, ifølge en melding fredag.

– Folk lever lenger og får flere friske år. Kombinert med lavere fødselstall skaper det noen utfordringer for bærekraften i velferdsstaten vår. Det er helt nødvendig at flere jobber lenger, og mange ønsker også å gjøre det, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en melding.

Regjeringen viser til at i Norge er det litt over 4 personer i arbeidsfør alder per person som er 67 år eller eldre.

I 2060 vil dette være redusert til 2,2 personer, og i 2100 helt ned til 1,8.

«Det har betydning for bærekraften i velferdsstaten vår. En økning i aldersgrensen i staten har som mål å bidra til at flere velger en lenger yrkeskarriere. Levealdersjusteringen i pensjonssystemet innebærer også at man må stå lenger i jobb for å oppnå et visst nivå på alderspensjonen etter hvert som levealderen øker. Etter omleggingen av offentlig tjenestepensjon vil også flere enn tidligere se seg økonomisk tjent med å stå lenger i arbeid», heter det i melding.

Det vises samtidig til at økt levealder tilsier at flere eldre har helsemessige forutsetninger for å jobbe lengre.

– Vi har allerede økt aldersgrensene i privat sektor til 72 år. Nå mener vi tiden er inne for også å gjøre denne endringen for statlig ansatte, sier Isaksen.