Vil legge press på reguleringsplan og felles atkomstvei

SKIEN: Skien kommune vil legge press på NorStone og Grenland sand og grus for å få fortgang på reguleringsarbeidet for uttak av sand på Nenset og en felles atkomstvei for å unngå tungtransport i Lyngbakkvegen.