Den er å finne på Underskrift.no.

Miljøpatruljen i Skien er omtalt som et lavterskel arbeidstilbud til personer i rusmiljøet.

Vil sikre de små

- Det er ikke riktig å skade de som trenger det mest. Dette må vi folkevalgte se på, vi må sikre de små, uttaler Helene Olsen som leder Bypartiet i Skien.

- Dessverre er det slik at administrasjonen ofte ser på det som er lovfestet og det som ikke er det, derfor kan forslag se slik ut.

Ønsker vern

Emilie Schäffer i Høyre er også klar:

- Høyre ønsker å verne de svakeste blant oss mest mulig, tjenester til rusmiddelavhengige, eldre og pleietrengende, samt psykisk syke er ikke der vi skal ta de store kuttene, etter vårt syn. Vi kommer til å bruke de neste ukene på grundige diskusjoner om hvordan vi kan drive kommunens virksomhet mer rasjonelt og vil forsøke å verne tjenestene ytterst ute hos innbyggerne mest mulig.

Hun framholder dessuten at det politiske flertall de siste årene burde ha vurdert kostnadssiden før en igangsatte store prosjekter.

Står vi overfor spesielle bånd mellom utbyggere og visse partier?

- Nei, jeg ser ingen slike. At det bygges i Skien betyr aktivitet og arbeidsplasser.

Miljøpartiet og Arbeiderpartiet

Lisa Velouria Skinnarland i Miljøpartiet De Grønne uttrykker at hun er sterkt imot å kutte støtten til Miljøpatruljen.

Trine Almenning i Arbeiderpartiet har tidligere uttalt til TA i forbindelse med kutt-iveren til administrasjonen:

- Forslagene som er lagt fram er ikke noe jeg bifaller uten videre.

Nær 1200 underskrifter

Når det gjelder underskriftslista som er etablert i løpet av de siste dagene, har den allerede rukket å få nær 1200 underskrifter.

Den er rettet til ordføreren i Skien, og det står blant annet:

"Gi din stemme for at Skiens miljøpatrulje overlever og blir et fortsatt tilbud for Skiens innbyggere med rusbakgrunn. Dette er et viktig tilbud for de som bruker tjenesten, både ved at de holder seg OK under jobbtiden og greier seg stort sett bedre i løpet av ukene og månedene som går."