(Kragerø Blad Vestmar)

Kjære politikere.

Vi vet så inderlig godt at dere har en viktig jobb og et budsjett å følge. Det har alle fått med seg, og vi håper alle dere har fått med dere alle fine innslag i avisa, alle høringsinnspill og alles meninger belyst på sosiale medier.

Slik vi har fått det med oss, så har vel Levangsheias befolkning bemerket seg veldig med et brennende engasjement. Dette er vi stolte av å være en del av alle sammen, og vi håper og tror at dette har gitt dere mange tanker om hva dere skal gjøre når dette vedtas den 10. desember. Vil jula bli bra eller ikke bra for oss som frykter for arbeidsstedet vårt?

Dette innlegget dreier seg om våre eldre og vi som jobber på Stabbestad Omsorgsboliger. Vi som jobber for at våre eldre skal ha en trygg og verdig alderdom i en ellers så vanskelig tid med både Covid-19 og nedleggelsestrusler tyngende på våre skuldre.

Vi skulle ønske å håpe at vi har gitt de eldre nok tanker i denne tiden, de leser i avisa at hjemmet deres blir omtalt som mulig nedlagt? Hvordan håndterer vi mennesker denne type informasjon? Hva gjør det med oss? Noen skal bestemme at taket de har over hodet, og hverdagen blir snudd på hodet uten at de får medvirke. Det oppleves veldig utrygt, og hvem knytter man seg til da? Jo. familien sin, våre aller nærmeste. Og personalet som er på vakt. Personalet som blir en del av deres nærmeste, menneskene som står beint hver dag tross utfordringen verden har med Covid-19. Hvem trenger klemmen mer enn de som leser i avisa at dere siste hjem vurderes nedlagt? Pårørende opplever at de ikke strekker til, de kan ikke bidra i den nærheten og tryggheten som trengs. Alle forstår den felles dugnaden som må tas på landsbasis nå, samtidig tilsier dette en stor økning i psykiske utfordringer i etterkant. Menneskene trenger mer enn de får i dag. Selv Kragerø Kommune vil stå ovenfor store rehabiliteringer i etterkant av Covid-19.

Hvor lett vil det bli å etablere en lovpålagt psykisk helsetjeneste som muligens kommer i etterkant, om dere plukker ifra hverandre kommunens helsetilbud i dag, og det kun står igjen smuler av tjenester og profesjon?

Tanken på nedleggelse av over halvparten av leilighetene skremmer oss som jobber her, og det skremmer de som bor her. De som har flyttet fra hjemstedet sitt, for å bli ivaretatt og få hjelp til det som trengs. På en empatisk og omsorgsfull måte, slik de har sett for seg sine eldre dager.

Regner med at dere alle vet vi har naturen rett på utsiden av døra og den er i flittig bruk på små gåturer, til benkene som gir utsikt over fjorden. Til hagen som gir lukter av blomster om sommeren og frukttrærne på høsten. Vi har grillfester om sommeren, og grøtfester til jul, vi har basarer og underholdning. Vi er den eneste omsorgsboligen langs kysten med egen golfbil. Vi kjører oss hit og dit med denne for de som ikke har helse til å gå så mye. Turene gir oss opplevelser i nabolaget, vi kan ned til sjøen å se ferja legge til kai, vi kan til Vestre Stabbestad å kjenne saltvannet, vi kan opp til Hotellet å se det yrende livet. Samarbeidet opp mot Hotellet er flott, vi får komme og spise lunsjer fint tilrettelagt for oss både oppe på hotellet og nede på beachen, vi får tilbud om massasjebehandlinger. Det er ikke hverdags for mennesker på nesten 100 år, men det har forekomme hos oss. Vi setter så pris på at de tenker på oss, og de ser oss som sine naboer. Når Hotellet tidligere har stengt noen dager til jul, hendte det flere ganger at beboerne fikk litt mat og kaker som var overflod. Dette gir fine og smakfulle opplevelser og følelse av omtanke var stor.

Vår daglige underholdning, våre smil bak vinduet, vårt sprellende uteområde er skolen, morgendagens helter som så lett vinker til oss over gjerdet, som kommer med tegninger, som henter pølsepinner i hagen vår, som synger for oss, de er våre daglige gleder.

I samarbeid med skolen, utarbeides det nå en park ved Omsorgsboligene. Denne skal skape hverdag for skolebarna og for beboere på Stabbestad Omsorgsbolig. Vi gleder oss stort til at skolebarna vil gi oss enda mer av hverdagen sin. Samtidig vil denne parken bli til allment bruk og svært sentralt lagt i Lokalsenteret Stabbestad.

Alle disse mulighetene står i fare nå om dere politikere ikke ser de fantastiske løsningene som ligger hos oss. La oss være fremtidsrettet. Vi har det siste året hørt ingen ønsker å bo på Stabbestad Omsorgsboliger, stemmer dette? Det er ødeleggende medieuttrykk. For det kan virke som at noen politiske partier ikke vet stort om hverken oss eller plassen? Mens andre har tilhørighet her og noen kan litt om oss. Det er skummelt når det tas avgjørelser som omfatter vår fremtid når noen av dere ikke har lokalkunnskapen som trengs for denne type avgjørelse. Hvilken tiltro får dere som politikere om dere vedtar endringer nå uten en sammensatt konsekvens analyse? Vi vet det ikke stemmer at ingen har søkt seg til Stabbestad Omsorgsboliger, noen har søkt. Og fått avslag av taushetsbelagte grunner. Dette skal ikke diskuteres i media. Men i en tid hvor vi må tenke nytt, og årsverk står i fare for forflytning er det vanskelig for oss å forstå at tomme leiligheter betalt av kommunens budsjett er det som blir valgt fremfor å la mennesker flytte til oss selv om behovsbildet ikke helt tilsvarer vedtak for tildeling av omsorgsbolig i kommunen. Vi vet mennesker har søkt seg til oss på bakgrunn av ønske om en lettere stelt bolig, om nærhet til veien slik at man ikke trenger brøyte og hugge ved på vinteren. Vi ansatte ser det slik at det må være bedre at leiligheter betales av mennesker som bor der, og på sikt vil kunne trenge tilbudet den døgnbemannede omsorgsboligen tilbyr, fremfor at kommunen overstiger sine budsjetter på tomme leiligheter.

Bent Høie uttaler i Dagbladet denne uken: "Høie er bekymret for utviklingen i en del distriktskommuner hvor fraflyttingen er stor, samtidig som andelen eldre med demens øker. Her er det blant annet viktig at vi etablerer et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen." Høie mener gode tilbud til denne pasientgruppen er essensielt slik at det blir lagt til rette for at de kan bruke krefter både fysisk og mentalt

Vi er distriktskommunen, og vi har uteområdene og lokasjonen til å etablere et godt kvalitetssikkert tilbud for den kommenende utfordringen diagnosen demens vil by på i fremtiden.

Professor Geir Selbæk er ansvarlig for den nye studien på forekomsten av demens i Norge, Han er overrasket over de høye tallene. Han uttaler i ukens Dagbladet: "Mangler arbeidskraft. Det er store forskjeller i aldring i de ulike kommunene i landet, og disse forskjellene vil bli større i årene fremover." Spesielt retter Selbæk søkelyset mot mindre utkantkommuner, hvor forekomsten av demens er høy, samtidig som fraflytting øker, slik at det blir en stor andel som trenger hjelp samtidig som det blir færre yngre arbeidstagere.

Nettopp dette er hva Kragerø kommune vil oppleve med denne nedleggelsesprosessen i kommunen nå. Yngre mennesker flytter ifra, fordi arbeidsmarkedet er snevert og bostedsattraktiviteten synker. Enkelt regnestykke, mindre skattepenger i kommunekassa, mindre statlig støtte da innbyggertallet synker.

Stabbestad Omsorgsboliger er fordelt over 3 bygg hvilket gjør til at vi også kan dele inn brukergruppene inn noe etter hvilken profesjons som trengs i hverdagslivet, og spisse kompetansen mot små enheter.

Vi ønsker å dra til Demensbyen i Kristiansand å få informasjon om hvordan de utviklet sin "landsby". De har allerede sagt seg villig til å bidra til å dele sin kompetanse om utviklings idéene deres. Demens er en økende diagnose og i dag er det mellom 80 000 til 100 000 med denne diagnosen. I følge FHI vil dette dobles frem til 2050. Så det er absolutt fremtidsrettet å sette Stabbestad på kartet i denne prosessen og utviklingen som Kragerø er pliktig til å stå i.

Ingen blir yngre, vi blir alle eldre og må se frem mot hva vi selv ønsker den dagen vi trenger tjenestene.

Så et siste opprop før dere bestemmer dere, spesielt dere som er usikre og og faktisk er for nedleggelse: TENK fremover og ikke bare i nuet! Se viktigheten av å bevare Stabbestad Omsorgsboliger slik at vi kan videreutvikle dette fantastiske fruktbare stedet.

Hilsen ansatte ved Stabbestad Omsorgsboliger.