Gå til sidens hovedinnhold

Vil inføre gebyr for å grave i Skien

SKIEN: Vil du grave i kommunal vei eller friområder i 2021? Da blir det gebyr, 1950 kroner.

Det er innstillingen til kommunedirektøren/rådmannen i forbindelse med "Gebyr for saksbehandling av graving i kommunale veger, parker og friområder".

Bystyret avgjør det denne uka.

500 gravesøknader i året

Bakgrunnen er at det må søkes om tillatelse til graving, reparasjon, legging, fjerning av kabler og ledning der offentlig vei er i bildet. Følgelig er det faktiske utgifter knyttet til behandlingen av søknadene.

For grenlandskommunenes del er det selskapet Geomatikk AS som tar seg av saksbehandling i forbindelse med gravesøknader. Skien har årlig nær et sted mellom 400 og 500 gravesøknader, og i fjor måtte kommunen betale 740 000 kroner til Geomatikk. I Porsgrunn og Bamble er det tatt gebyr i flere år allerede, og dermed:

"Gebyret bør være tilnærmet likt i Grenlandskommunene og Skien kommune bør derfor ha samme gebyr som Porsgrunn."

Kommunedirektøren/rådmannen opplyser om at avtalen med Geomatikk startet opp i 2013, og den ble inngått "for å forenkle søknadsprosessen for utførende, da både gravesøknad, arbeidsvarsling og bestilling av påvisning av eksisterende ledningsnett kan utføres i samme system."