Man kan jo lure på hvorfor det ble bygd dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn, selv om det mangler noen hundre meter. For nå ønsker man ikke å knytte dette til et dobbeltspor videre mot Oslo. Det skal være enkeltspor mellom Larvik og Sandefjord, hvis Bane NOR og Jernbanedirektoratet får det som de vil.

Og dobbeltspor mellom Sandefjord og Tønsberg er også skjøvet langt ut i tid. Trolig ikke før en eller annen gang mellom 2030 og 2040.

Blir hektet av

– Dette er jo egentlig på trynet. Sentrale myndigheter ønsker at vi skal bruke mer kollektivt. Men det de gjør når de kommer med sånne forslag som dette, er å oppfordre oss til å kjøre mer bil. Jeg får virkelig håpe at det er mulig å endre dette. Både at regjeringen ser at dette blir feil, og hvis ikke de gjør det, at Stortinget rydder opp, sier Robin Kåss.

– Det viktigste prosjektet

– Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen, til Skien, er kanskje det viktigste prosjektet vi har på samferdsel, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Riis-Johansen forteller at både transporten mellom byene i Vestfold og mellom Grenland og Oslo blir rammet av dette.

-Begge deler ser vi er i vekst, og vi har en unik mulighet til å få det til å fortsette, men da kan vi ikke få sånne forslag som dette, sier Riis-Johansen. Fylkesordføreren sier dette forslaget setter mange prosjekter som tok utgangspunkt i en helhetlig utbygging av jernbanen i fare.

Nasjonal Transportplan

Det er i etatenes forslag til Nasjonal Transportplan, det vil si Bane NOR og Jernbanedirektoratet, at det kommer fram at man ikke ønsker dobbeltspor på hele strekningen mellom Skien og Oslo. Forslaget ble lagt fram torsdag.

– Men dette undergraver jo hele satsingen på jernbane, sier Robin Kåss. Og viser til jernbanestrekninger fra 1881.

I den neste seksårs perioden ønsker de statlige etatene å gjøre ferdig det arbeidet som allerede er påbegynt. Dette gjelder på strekningen mellom Drammen og Tønsberg og ikke minst i Oslo og Osloområdet. Det siste for å få økt kapasitet til å kunne sende flere tog inn til Oslo.

Samtidig er det store kostnadssprekker på mange av prosjektene. Det gjør at for eksempel Ringerikstunellen heller ikke ligger inne i forslaget.