Vil ikke gi mer i støtte til museene

PROBLEMER: Vitensenteret DuVerden i Porsgrunn kan få problemer med driften om de ikke får mer økonomisk støtte fra kommunen og fylkeskommunen.

PROBLEMER: Vitensenteret DuVerden i Porsgrunn kan få problemer med driften om de ikke får mer økonomisk støtte fra kommunen og fylkeskommunen.

SKIEN: En rekke av museene i Telemark har søkt fylkeskommunen om økt støtte for 2021. Totalt syv millioner kroner mer. Men dette vil ikke fylkesrådmannen gi.

DEL

Seks museer, DuVerden i Porsgrunn, Norsk Industriarbeidermuseum, Telemark museum, Vestfoldmuseene IKS, Vest-Telemark museum og Vinje-senteret mottok i 2020 42,5 millioner kroner i støtte.

Dette er ikke nok for museene i Telemark, som for 2021 har søkt om syv millioner kroner mer i støtte. Uten at fylkesrådmannen foreslår å imøtekomme dette.

Kan bli vanskelig

Situasjonen er kanskje mest alvorlig for vitensenteret DuVerden i Porsgrunn. I sin søknad, som ble sendt i oktober, går det fram at de ønsker en million kroner mer i støtte. Dette i tillegg til de 400000 kroner de allerede får fra fylkeskommunen. Vitensenteret får også 1,8 millioner kroner i støtte fra Porsgrunn kommune.

I sin søknad skriver senteret at de i praksis ikke vil være i stand til å opprettholde sin virksomhet uten økt støtte fra kommune og fylkeskommune.

Har ikke økonomi

I en tid der fylkeskommunen skal kutte i budsjettene skriver fylkesrådmannen at det ikke er økonomi til å øke tilskuddene til museene. Flere av søknadene er også kommet inn så sent at budsjettet for 2021 allerede er gjort ferdig.

«Fylkesrådmannen må på bakgrunn av tidspunktet søknaden ble levert avslå søknaden da det ikke finnes midler innenfor kultursektorens rammebudsjett, samt at fylkesrådmannen nå har framlagt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021–2024 til politisk behandling», heter det i innstillingen.

Nå er det opp til fylkespolitikerne om det blir gitt økt støtte eller ikke.

Artikkeltags