Som TA har skrevet tidligere er det en varslingssak mot rådmann Une Marit Tangen. Varslingssaken granskes av advokat Johan Henrik Frøstrup, som er oppnevnt som setterådmann av kommunen.

Frøstrup har anbefalt overfor kommunen at kommunen bør dekke advokatkostnader fra rådmann, men formannskapet har sagt nei.

«Siden rådmannen står alene mot flere varsler, dels av anonym karakter, foreligger det etter mitt syn særlige grunner som bør føre til at Fyresdal kommune dekker hennes nødvendige utgifter til advokat», har Frøstrup skrevet til kommunen.

Sa nei

Men da formannskapet behandlet denne forespørselen fra advokat Frøstrup om å dekke advokatutgifter, sa formannskapet nei. Dette til tross for at granskingsrapporten fra Frøstrup kan få negative konsekvenser for rådmann Une Marit Tangen.

I protokollen fra møtet i formannskapet 19. januar står det å lese:

«Ekstrasak 1: Dekking av advokatutgifter for rådmannen i samband med varslingssak etter forespørsel frå setterådmann i saka.

Vedtak: Fyresdal kommune dekker ikkje advokatutgifter for rådmannen i denne saka.»

Helt vanlig

I varslingssaker er det helt vanlig at den det varsles mot får dekket utgifter til juridisk bistand, slik man har sett at det gjøres i blant annet varslingssaker i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

TA har onsdag prøvd å få en begrunnelse fra ordfører Erik Skjervagen, men har ikke fått svar. Han er imidlertid tydelig nok i en kommentar han har gitt til Kommunal Rapport.

– Jeg synes det er viktig ikke å benytte advokater til alt mulig, det blir veldig kostbart. Jeg er også i tvil om det er å riktig at det skal være et prinsipp at kommunene dekker slike kostnader i varslingssaker, sier ordføreren.

– Du frykter ikke at dette svekker rettssikkerheten til rådmannen i denne saken?

– Nei, jeg stoler veldig på setterådmannens objektivitet og vurdering i denne saken, og jeg er overbevist om at rådmannen er godt ivaretatt, sier Skjervagen, til Kommunal Rapport.

Ønsker ikke kommentere

TA har vært i kontakt med rådmann Une Marit Tangen for å høre hva hun synes om at kommunen ikke vil dekke eventuelle juridiske utgifter hun vil kunne ha i forbindelse med varslingssaken.

Først så henviser hun TA til å ta kontakt med setterådmann, advokat Johan Henrik Frøstrup.

– Jeg finner det ikke naturlig å kommentere dette, skriver Frøstrup i en sms til TA.

Når TA igjen tar kontakt med rådmann Une Marit Tangen så velger hun å ikke kommentere saken.