Bård Hoksrud tar saken opp i Stortinget denne uka, sammen med Tor André Johnsen, begge kan omtales som Fremskrittspartiets samferdselspolitikere.

Fornuftig

– I dag er fartsgrensen på de beste motorveiene våre 110 kilometer i timen. Vi mener det er riktig og forsvarlig å sette den opp til 120 kilometer i timen, uttaler Bård Hoksrud.

– Hva er grunnen til at du mener det?

– Viktigst er prinsippet: Rett fartsgrense til rett vei. Når bilistene opplever at slik er det, lav fartsgrense i byer og tettbebygde strøk der barn er og en langt høyere når veiene er flotte, fine og rette, så får de mer respekt og kjører mer fornuftig.

Høyere i andre land

– Men høyere hastighet øker vel faren for trafikkulykker?

– Hvor mange ulykker er det på den nye E18 gjennom Telemark? Veldig, veldig få. Jeg hørte selv dette motargumentet og andre da vi økte fra 100 kilometer i timen til 110 kilometer for en del år tilbake, men det gikk jo veldig fint.

Hoksrud viser til Danmark som har en toppfart på 130 kilometer i timen på sine veier, mens Finland og Sverige ligger på 120 kilometer i timen.

Skal ikke slå ut stort

Til Motor.no framhever Hoksrud og Johnsen dette vedrørende fartsøkning:

– Det ble bare registrert en moderat fartsøkning da fartsgrensen først ble hevet fra 90 km/t til 100. Erfaringen er den samme med den siste fartsgrense-økningen til 110 km/t. Snittfarten økte noe, men det er nå langt flere som holder fartsgrensen på disse veiene.

I forslagsteksten er dette et av momentene: «Etter at fartsgrensene på motorveier og flere andre hovedveistrekninger har blitt økt har de totale ulykkestallene på norske veier fortsatt å gå ned».

De har god tro på at stortingsflertallet vil lytte til dem. Den såkalte Granavollen-erklæring med statsministeren i spissen er blant annet i bildet.

Fartsgrensekriterier

Når det gjelder veier i dag som har den høyeste fartsgrensen, 110 kilometer i timen, oppgir Trygg Trafikk disse kriteriene:

* Motorveger med høy standard og veilys.

* Kjøreretninger er atskilt med et bredt område med rekkverk.

* Veien må blant annet ha bredere veiskulder, bedre sikt framover og mindre svinger enn ved fartsgrense 100.

Forslaget

Selve forslaget som kommer opp i Stortinget er for øvrig formulert slik:

«Stortinget ber Regjeringen innføre 120 km/t som ny øvre fartsgrense på motorvei. Endringen innføres innen 1. juli 2021.»