– Systemet med avklaringspenger er rigga for lønnsmottakere, ikke selvstendig næringsdrivende, sier Gunleik Aspheim. Han sitter i godstolen i stua med kaffekoppen like i nærheten. Motvillig har han måttet vende seg til å sitte slik den siste måneden.

Altmuligmannen kan se tilbake på mange tiår med bøyd rygg og tunge løft. Etter 20 år med kombinasjonen verkstedjobbing og eget gårdsbruk var det nok. 1. januar 2018 tok sønnen over gården, slik at Gunleik kunne bruke kreftene sine på landbruksverkstedsvirksomheten. I mars samme år booket legen operasjon av nakken.

– Ble sjokkert

Etter å ha brukt opp retten til sykemelding i fjor måtte han over på arbeidsavklaringspenger (AAP).

AAP sikrer folk med redusert arbeidsevne inntekt i perioder sykdom eller skade gjør at de har behov for hjelp fra NAV for å komme tilbake i arbeid. Man kan jobbe inntil 60 prosent uten å miste retten til AAP. For å få utbetalt AAP, må du sende meldekort hver 14. dag. For Aspheim, som har eget enkeltmannsforetak, viser det seg lettere sagt enn gjort.

Det er følgende setninger han reagerer på:

Det har ingen betydning om arbeidet du gjør fører til at du eller virksomheten tjener penger eller ikke. Rent gratisarbeid og arbeid i virksomhet som går med underskudd skal også føres på meldekortet. [ ...] AAP blir redusert når du utfører arbeid, uavhengig av om du får betalt for arbeidet.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg leste at jeg måtte oppgi all aktivitet. De som er næringsdrivende vet at man er heldig dersom man kan fakturere for 40 prosent av det man faktisk driver med. 60 prosent av tida driver jeg med ting som jeg ikke får betalt for: Jeg snakker i telefonen, bestiller deler, fakturerer, driver med varetelling eller regner på tilbud.

– Hvis jeg skal føre opp alt jeg gjør uten å få betalt for det vil jeg miste retten på AAP uten å egentlig å ha tjent ei krone.

Ifølge Nav skal vanlige lønnsmottakere kun føre de faktiske arbeidstimene de mottar lønn for. Alt annet arbeid skal ikke føres.

Reduserer uansett

Aspheim kan jobbe opp imot 60 prosent ved siden av og vil fremdeles motta AAP hver 14. dag, men satsen blir redusert fra første time han jobber. Det samlede beløpet blir langt ifra nok til å dekke de løpende utgiftene som ligger i firmaet.

– Jeg er opptatt av å gjøre ting korrekt, men med dette systemet vil jeg få kjempeproblemer. Jeg står fram med dette for å få belyst et problem som kan være stort for noen få. Slik AAP er rigget i forhold til selvstendig næringsdrivende så tvinger det oss nærmest til å legge ned virksomheten.

Denne uka var han så smått i gang igjen med noen få arbeidstimer her og der. Etter avtale med egen Nav-veileder fører han kun timer som han faktisk tjener penger.

– Jeg har veldig forståelse for at det må være slik at det ikke blir lett å utnytte systemet. Er det brudd på regelverket så har jeg ingen problemet med å betale tilbake de kronene som ikke stemmer, sier han.

– Hvordan burde systemet ha vært, etter din mening?

– Jeg mener vi bør skille mellom arbeid vi mottar penger for og arbeid som ikke er lønnet. Slik er det for lønnsmottakere.

– Alt generer inntekt

Nav bekrefter at det ikke finnes unntak i meldeplikten for selvstendig næringsdrivende.

– Alt arbeid du utfører i eget foretak skal føres på meldekortet. Det er fordi alt arbeid som blir gjort i et firma utføres for å generere inntekter, enten det er å bestille varer, fakturere, foreta vareopptelling, hente inn potensielle kunder eller lignende, skriver kommunikasjonsrådgiver i Nav, Magnus Wright Jacobsen i en e-post.

Nav skiller med andre ord ikke mellom fakturerte timer og arbeid i foretaket som man ikke får betalt for. Det bekrefter på mange måter det Aspheim sier, at systemet er ikke rigget forskjellig mellom lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

– For å si det på en annen måte: Hvis en selvstendig næringsdrivende ikke er i stand til å jobbe selv og må ha innleid arbeidskraft, vil det jo være naturlig å lønne den innleide personen for alle arbeidstimer, også administrativt arbeid, fortsetter kommunikasjonsrådgiveren, og understreker:

– En time i arbeid skal føres som en time på meldekortet.

Jobber seg igjennom smerten

For Gunleik har operasjonen gjort godt, men fremdeles har han smerter. Halvannen måned etter å nakkeoperasjonen – heller han mot å jobbe seg igjennom smertene framfor å gå arbeidsavklaringspenger fra Nav.

– Hvis jeg står på og jobber det jeg kan i et halvt år vil jeg ha rett til sykepenger igjen. Jeg har ikke noen slu plan om å momentant sykemelde meg. Det blir for kynisk, sier Aspheim og legger til at det er helt uaktuelt å gå over i uføret.

– Å gå på arbeid er fryktelig tilfredsstillende. Jeg har kjørt beinhardt hele livet, det har kostet, men jeg hadde gjort det igjen, avslutter han.