Politikeren er Ørnulf Hjort-Sørensen i Skien. Han har støtte av Jørn Inge Næss i Fremskrittspartiet, Joakim Rabe i Bypartiet og brumotstanderne Vidar Krogsrud og Nina Melfald.

Det handler om gang- og sykkelbrua fra Jernbanebrygga til Klosterøya som ble vedtatt i september 2020. Beregnet pris: 104 millioner kroner.

Ikke for sent

– Vi i Rødt har respekt for det omfattende planarbeidet som er gjort hittil i denne saken. Men det utelukker ikke at vi kan se etter feil og mangler fram til eventuell byggestart, sier Hjort-Sørensen.

I tillegg til skadevirkninger av brukonstruksjonene i og på elvebunnen, uttrykker han bekymring for uhell og ulykker når svære masser sterkt forurenset elvebunn skal håndteres og sikres.

Han finner det merkelig at ikke miljøbevegelsen er engasjert i saken.

– Uansett mener vi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bør gå dypere inn prosjektet. Det er ikke for sent verken for de regionale miljøvernmyndighetene eller for NVE å gripe inn, mener vi. Prosjekteringen er ikke klar ennå for anbudsutlysing. Og det er et langt stykke fram til at prosjektet eventuelt blir klarert av bystyret og får grønt lys for byggestart.

NVE forklarer

Men NVE er ikke klar til å gå inn i prosjektet:

– Vi forutsetter at Skien kommune har gjort vurderinger av grunnforholdene, skredfare, og flomforholdene og at byggingen av ny bru ikke forverrer dette. NVE vil ikke gå inn i prosjektet dersom det ikke er konkrete forhold Skien kommune trenger bistand til, uttaler Heidi Mathea Henriksen, senioringeniør i NVE.

Hun er klar på:

– NVE har ikke ansvar for forurensning. Det er det Statsforvalteren som i tilfelle må vurdere.

– Vi kan ikke se at NVE hadde vesentlige merknader til å bygge bru over elva. Det er kommunen som sammen med fagkonsulenter står ansvarlige for vurderingene og beregningene som er gjort.

Henriksen opplyser at etter det hun kan se var NVE inne i saken da behandlingen av Klosterøya fant sted i 2010.

– Ikke grundig nok

Vidar Krogsrud, som blant annet har hatt gående en underskriftsaksjon for utsettelse av brua, er av den oppfatning at planarbeidet som er gjort i saken ikke har vært grundig nok.

– Det er jo snakk om å fylle ut med 10 500 kubikkmeter sprengstein i elva, det skal sprenges og borres, konstruksjoner støttet av betong som vil flyte ut i elva og masse mer. Nei, det miljømessige er rett og slett ikke vurdert skikkelig – og det må gjøres, vedtak eller ikke vedtak.