Det går fram at et brev i juli til Skien kommune.

Bystyret på sin side vedtok detaljregulering for Dalene-tomta, Søndre Bjørntvedt, i juni.

Bjørntvedt utvikling vil utvikle denne tomta.

Utredning av konsekvensene

Jordvernforeningen i Telemark, ved Ruben Kaasa, er klar i brevet: "Hele området må grunneier tilbakeføre til LNF-område".

Han framholder dessuten at saken ikke er drøftet med Klyve lokalutvalg og at det skulle ha vært foretatt en konsekvensutredning av prosjektet.

Leder av utvalget for klima, miljø og byutvikling, Knut Einar Aas, avviser at det siste er nødvendig, det aktuelle området er under 15 000 kvadratmeter, forsikrer han. Han er i tillegg klar på at kommunen hele tiden har vært i dialog med lokalutvalget.

- For øvrig er det for flere år siden bestemt at dette ikke skal være et LNF-område, sier Aas.

Ser ikke fornuften

En eiendomseier i området har skrevet brev til kommunen. Han ber om at bystyrevedtaket blir reversert og konstaterer at LNF-området er det rette. Det handler om et kulturlandskap, presiseres det, og at næringsbygg ikke hører hjemme der.

Han er klar i sin dom over politikerne:

"Vi ser ikke fornuften i de vedtak som er truffet".