Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan for en ny kolonneoppstillingsplass langs E134 ved Vågslid. I ettertid har det kommet opp et forslag om også å utvide tiltaket til å omfatte utretting av en sving før kolonneoppstillingsplassen. Dette tiltaket har både fordeler og ulemper. Fordelene er bedre trafikksikkerhet og mindre massetransport - siden man ønsker å bruke massene fra den nye kolonneoppstillingsplassen til utfylling av vannet Sveivehylen, som er en avgrenset del av Eivindsbuvatn like ved E134.

Tanken bak den nye kolonneoppstillingen er at det i fremtiden fort kan bli uaktuelt å ha kolonne oppstilt i tunnel, men området ved Tyrvelid har også trafikkløsninger som tidligere har utløst både frustrasjon og sinne.

(saken fortsetter under bildet)


Sniker i køen

- I Tyrvelid-området blir trafikk som skal opp i det store hyttefeltet stående i samme kø som trafikken som skal over fjellet. Dette har ført til situasjoner hvor kjørende som skal opp i hyttefeltet kjører i feil kjørefelt forbi køen. En annen situasjon som skaper frustrasjon og sinne er at trafikken som skal ut fra hyttefeltet og over Haukeli kjører rett i køen og dermed i noen øyne sniker, heter det i en sikkerhets- og sårbarhetsanalyse som Statens vegvesen har fått utarbeidet.

Bakteppet er innspill fra hytteutbyggere og skisenteret - som ønsker et nytt kryss til hytteområdene ved Tyrvelid. For å knytte dette fremtidige krysset opp mot en ny kolonneoppstillingsplass - som er planlagt utbygd i 2021/2022 - må det enten fylles ut i vannet Sveivihylen - eller gås inn i terrenget i hyttefeltet.

Statens vegvesen ønsker å gå for løsningen med å fylle masse i Sveivihylen. Da kan man bruke steinmassene fra kolonneoppstillingsplassen i fyllingen, i stedet for å frakte den over lange strekninger.

I tillegg til ny kolonneoppstilling planlegges det også å bygge et veitoalett på stedet.

(saken fortsetter under bildet)

Tiltaket krever dispensasjon

Faun Naturforvaltning har i denne forbindelse utarbeidet en foreløpig rapport om hva inngrepet vil bety for naturen i området. De har ingen større innvendinger, men foreslår at det gjennomføres undersøkelser av tilstanden til vannforekomstene før tiltaket starter opp.

Vinje kommune må også på banen fordi en svingutbedring krever en dispensasjon fra gjeldende kommuneplan.

Statens vegvesen arbeider nå med å forberede konkurransegrunnlaget for prosjektet.